Mitä ovat hyvinvointi ja hyvä elämä? Kestävä Maaseutu -hanke on tutkimusta ja osallisuustyötä, jossa Tammela on mukana yhtenä viidestä kunnasta.

Hankkeen tavoitteena on yhdessä kunnan asukkaiden ja eri toimijatahojen kanssa selvittää, mitä on hyvinvointi ja elinvoima vähenevän ja ikääntyvän väestön maaseutualueilla. Samalla myös pyritään kehittämään eri sektoreiden ja toimijoiden välistä kumppanuustyötä ja tukemaan kunnan lakisääteistä osallisuustyötä.

Tutkittua tietoa tulevaisuutta varten

Hankkeen tutkimusosio toteutetaan osallistavana toimintatutkimuksena ja hanke tuottaa valtakunnallista tietoa yhteiskunnallisen keskustelun, päätöksenteon ja kehittämistyön tueksi tukien myös tutkimusalueilla paikallistasolla tapahtuvaa kehittämis- ja osallisuustyötä. Tutkimusalueilla testatut menetelmät, syntyvät prosessikuvaukset ja erilaiset osallisuutta tukevat menetelmät ovat hyödynnettävissä myös laajemmin maaseutualueiden kehittämisessä.

KestäväMaaseutu -hankkeen toimintoja viedään eteenpäin kolmen toteuttajatahon yhteistyönä: hankkeen vastuullinen toteuttaja on Maaseudun Sivistysliitto ja hanketta toteutetaan yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston ja Kuntaliiton kanssa. Lue lisää hankkeesta.

Yhteisistä keskusteluista osallisuustekoihin

Hankkeen läpileikkaavia teemoja ovat sosiaalinen kestävyys ja kestävä hyvinvointi. Kunnassa järjestettävissä tilaisuuksissa luodaan yhteistä ymmärrystä alueen tilanteesta ja pohditaan yhdessä mm. kunnan veto- ja pitovoimatekijöitä. Prosessimallinen työskentely tähtää osallisuustekoihin, jotka ovat konkreettisia askelia kohti sosiaalisesti kestävää maaseutua - kaikessa ponnistetaan paikallisista lähtökohdista, tarpeista ja mahdollisuuksista.

Tammelan omalla Moodle-alustalla käydään keskustelua ja kerätään materiaalia yhteissuunnitteluista.

Kumppanuuspöydistä osallisuustekoihin

Yhdessä järjestettävissä tilaisuuksissa haetaan yhteistä käsitystä alueen tilanteesta ja pohditaan yhdessä mm. kunnan veto- ja pitovoimatekijöitä. Tilaisuuksien toteuttamisessa hyödynnetään erilaisia yhteissuunnittelun menetelmiä. Käytännössä tämä voi olla kuntalaisten kuulemista, osallisuusnäkökulman vahvistamista strategiatyössä tai palvelujen yhteiskehittämistä viranhaltijoiden, poliittisten päättäjien, paikallisten palveluntuottajien, järjestöjen ja asukkaiden kesken. Prosessimainen työskentely tähtää myös osallisuustekoihin, jotka ovat konkreettisia askelia kohti sosiaalisesti kestävää maaseutua. Kaikessa ponnistetaan paikallisista lähtökohdista, tarpeista ja mahdollisuuksista.

Ensimmäinen, virtuaalisesti järjestetty tilaisuus pidettiin keskiviikkona 10.2.2021 Teams-alustalla. Mukana Virtuaalipenkkikahvilassa oli kunnan viranhaltijoita, poliittisia päättäjiä sekä kuntalaisia. Seuraavan yhteiskeskustelun ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Pikalinkit


Yhteystiedot

Kehittämispäällikkö
Maaseudun Sivistysliitto
Virpi Harilahti-Juola
040 678 1968
[email protected]

Yhteisökehittäjä
Maaseudun Sivistysliitto
Kaisa Kervinen
[email protected]