Kotiäänestys Presidentinvaaleissa - Tammelan kunta
Tammelan kunta
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Tarkennettu haku

Kotiäänestys Presidentinvaaleissa

Takaisin artikkelilistaukseen

Kotiäänestys Presidentinvaaleissa

Kotiäänestykseen on oikeutettu henkilö, joka kyky liikkua tai toimia on sii­nä määrin ra­joit­tu­nut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestys­ paikkaan ilman koh­tuut­to­mia vaikeuksia. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös omaishoitaja, jo­ka on merkitty äänioikeutetuksi Tammelaan.

Niitä tammelalaisia, jotka haluavat äänestää ennakolta kotonaan, pyydetään il­moit­ta­maan siitä kirjallisesti tai puhelimitse keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 16.1.2018 ennen klo 16.00, puh.050 432 2255

Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä tämän valitsema henkilö. llmoi­tus­lo­mak­kei­ta saa Tammelan kunnanvirastosta. Kotiäänestys toimitetaan en­nak­ko­ää­nes­tys­ai­ka­na ennalta ilmoitettavana ajankohtana.

Jos äänestäjä on ilmoittautunut ensimmäisen vaalin (28.1.2018) kotiäänestykseen, hä­nen ei enää tarvitse erikseen ilmoittautua toisen vaalin kotiäänestykseen. Toisen vaa­lin kotiäänestykseen voi kuitenkin ilmoittautua myös erikseen.

Ruisluodon ja Tammikartanon palvelukeskuksissa sekä lltatuuli -ja Lupiini -asu­mis­pal­ve­lu­yk­si­köis­sä tapahtuvista ennakkoäänestyksistä vaalitoimikunta ilmoittaa lai­tok­sis­sa esillä olevilla ilmoituksilla.

Ehdokaslistojen yhdistelmä pidetään nähtävänä kunnan ilmoitustaululla.

Keskusvaalilautakunnan osoite on Hakkapeliitantie 2, 31300 Tammela.

Li­sätietoja vaaleihin liittyvissä asioissa antaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Anitta Hie­ta­nie­mi, 050 569 7500 tai (03) 4120210, anitta.hietaniemi @ tammela.fi.

Kotiäänestyslomake löytyy vaalit.fi- sivustolta tai tästä linkistä

http://www.vaalit.fi/fi/index/aanestajalle/aanestaminenkotona.html