Lapset ja Nuoret

Tammelan nuorisopalvelut vastaa laadukkaasti järjestetystä lapsi- ja nuorisotoiminnasta, sekä kannustaa omaehtoiseen toimintaan. Tasapuoliset ja kattavat palvelut, sekä ajanmukaiset tilat edistävät lasten ja nuorten hyvinvointia ja viihtyvyyttä. Laaja-alainen nuorisotyö aktivoi toimimaan ja vaikuttamaan ehkäisten syrjäytymistä. Nuorisopalvelut tekee yhteistyötä eri toimijoiden kanssa ja ammattitaitoinen henkilökunta luo turvallisen kasvuympäristön lapsille ja nuorille.

Tammelan kunta on vuodesta 2016 ollut mukana UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -mallin toteutuksessa, jossa lapsilla ja nuorilla on hyvä, turvallinen, virikkeellinen ja kannustava kasvu- ja oppimisympäristö. Mallin mukaan kaikkia alle 18-vuotiaita kohdellaan tasa-arvoisesti kunnan asukkaina ja heidät otetaan mukaan palveluiden suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen, sekä päätöksentekoon.

Lue lisää Lapsiystävällinen kunta -työstä Tammelassa

Lasten parlamentti 

Tammelan kunnassa on syksystä 2012 toiminut Lasten parlamentti, joka varmistaa, että lapsia kuullaan heitä koskevassa päätöksenteossa lain vaatimalla tavalla. Lasten parlamentti kokoontuu 2–4 kertaa vuodessa kiertäen eri kouluilla.  Lasten esille tuomat asiat liittyvät useimmiten koulumaailmaan ja edustajat ovat usein koonneet kokouksiin kehitysehdotuksia koulukavereiltaan.

Nuorisovaltuusto 

Tammelassa toimii myös nuorisovaltuusto, joka ajaa nuorten asioita ja mielipiteitä kunnan koneistossa eteenpäin. Nuorisovaltuusto on nuorten ääni heitä koskevissa asioissa ja edustajat ovat mukana lautakuntien kokoontumisissa tuomassa nuorten kantaa esille. Nuorisovaltuustolle on tärkeää, että muilla nuorilla on matala kynnys ottaa heihin yhteyttä. Vuonna 2020 nuorisovaltuustossa on 12 jäsentä ja he ovat iältään 13–18-vuotiaita.

Etsivä nuorisotyö

Etsivä nuorisotyö on luottamuksellinen, vapaaehtoinen ja maksuton palvelu alle 29-vuotiaille nuorille. Etsivästä nuorisotyöstä lisää täällä: Etsivä nuorisotyö

Lisätietoja

Liikuntakoordinaattori
Petri Takala
03 412 0405, 050 353 7708
[email protected]

Nuorisotyöntekijä
Tomi Helin
050 337 0173
[email protected]

Etsivä nuorisotyöntekijä
Jaana Kivinen
050 374 7483
[email protected]

Koulunuorisotyöntekijä
Juho Lehtinen
046 9234255
[email protected]

Tammelan nuorisopalvelut sosiaalisessa mediassa:

Facebook
Tammelan Nuorisopalvelut

Instagram
@tammelannuoret