Kunnanjohtaja

 

Kalle Larsson

Puh. 0400-695 679
kalle.larsson@tammela.fi

  • Yhteistyössä luottamushenkilöiden ja viranhaltijaelinten kanssa saavuttaa
    taloudellisten ratkaisujen kautta kunnan tavoitteet.
  • Luo toimivat yhteistyösuhteet sidosryhmiin ja huolehtii kuntakuvan kehittämisestä
  • Yrittämistä korostamalla löytää maaseutuympäristön voimavarat ja vahvistaa
    kilpailukykyä myös EU:n avulla.