Päätöksenteko

Toimielimen nimen kohdalla näkyvä päivämäärä tarkoittaa uusinta esityslistaa tai pöytäkirjaa, joka siitä toimielimestä on sivustolle siirretty.

Klikkaamalla toimielimen nimeä saat näkyviin sen kaikki esityslistat ja pöytäkirjat aikajärjestyksessä uusin ensimmäisenä.

Kunnanhallitus teki päätöksen 17.2.2014, että mahdollisuuksien mukaan siirrytään sähköisten liitteiden käyttöön. Esityslistat ja pöytäkirjat

Kunnallinen päätöksenteko perustuu kuntalakiin ja kunnan hallintosäännön määräyksiin.  Kuntalain 12 luku sisältää säännökset kunnan päätöksenteko- ja hallintomenettelystä. Perussäännökset valtuuston kokoontumisesta ovat kuntalaissa, mutta muiden toimielinten kohdalla kokousmenettely perustuu pääosin hallintosäännön määräyksiin. Hallintosäännössä on annetaan tarpeelliset määräykset niistä asioista, jotka kuntalain 90 §:ssä luetellaan.

Valtuusto päättää hallintosäännön sisällöstä ja muutoksista. Kunnan hallinnossa on noudatettava hallintosäännön määräyksiä. Hallintosääntö (voim. 1.1.2020), Hallintosääntö (voim. 1.6.2020)

Liitteet:

  • Kuntastrategia, Kvalt 9.11.2015 § 55
  • Organisaatiokuvat, Kvalt 9.11.2015 § 56
  • Omistajaohjaus- ja konserniohje, Kvalt 25.11.2019 § 88
  • Sisäisen valvonnan ja kokonaisvaltaisen riskienhallinnan ohje, Kvalt 9.11.2015 § 57
  • Saatavien perintäohje, Khall 29.6.2015 § 190
  • Luottamushenkilöiden palkkiosääntö, Kvalt 9.11.2015 § 5

Kunnanvaltuusto: jäsenet, pöytäkirjat

Kunnanhallitus: jäsenet, pöytäkirjat

Keskusvaalilautakunta: jäsenet, pöytäkirjat

Tarkastuslautakunta: jäsenet, pöytäkirjat

Sivistyslautakunta: jäsenet, pöytäkirjat

Tekninen lautakunta: jäsnet, pöytäkirjat

Ympäristölautakunta: jäsenet, pöytäkirjat

Luottamustoimielimien jäsenet