Valtuuston voimasuhteet 1.6.2017- 31.5.2021

Keskusta 10
Sosiaalidemokraattinen Puolue   6
Kokoomus 5
Meidän Tammela 3
Vasemmisto 1
Vihreä Liitto 1
Perussuomalaiset 1
Yhteensä 27 valtuutettua

 

Tammelan kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää asukkaiden neljäksi vuodeksi kerrallaan kunnallisvaaleissa valitsema kunnanvaltuusto. Valtuusto vastaa mm. kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuusto on siirtänyt osan toimivallastaan johtosäännöillä kunnanhallitukselle, lautakunnille sekä viranhaltijoille.