Säännöt ja ohjeet

Tälle sivulle kerätään Tammelan kunnan ohjeistavia asiakirjoja ja säännöstöjä.

Hallintosääntö

Hallintosääntö 1.12.2022

Kunnallinen päätöksenteko perustuu kuntalakiin ja kunnan hallintosäännön määräyksiin. Kuntalain 12. luku sisältää säännökset kunnan päätöksenteko- ja hallintomenettelystä. Perussäännökset valtuuston kokoontumisesta ovat kuntalaissa, mutta muiden toimielinten kohdalla kokousmenettely perustuu pääosin hallintosäännön määräyksiin. Hallintosäännössä on annetaan tarpeelliset määräykset kokousmenettelyn lisäksi mm. toimielimistä ja johtamisesta, henkilöstöorganisaatiosta ja taloudenhoidosta.

Valtuusto päättää hallintosäännön sisällöstä ja muutoksista. Kunnan hallinnossa on noudatettava hallintosäännön määräyksiä. 

Liitteet:

  • Kuntastrategia, Kvalt 9.11.2015 § 55
  • Organisaatiokuvat, Kvalt 9.11.2015 § 56
  • Konserniohje, Kvalt 25.11.2019 § 88
  • Sisäisen valvonnan ja kokonaisvaltaisen riskienhallinnan ohje, Kvalt 9.11.2015 § 57
  • Saatavien perintäohje, Khall 29.6.2015 § 190
  • Luottamushenkilöiden palkkiosääntö, Kvalt 9.11.2015 § 5 

 

Hyvän hallinnon periaatteet

Kunnanvaltuusto on vahvistanut hyvän hallinnon periaatteet osaksi Tammelan päätöksentekoa.

Hyvän hallinnon periaatteet Kvalt 21.10.2020 § 6