Talous ja strategia

Tammelan kunnan johtaminen ja ohjaus perustuvat tehtyyn strategia- ja ohjelmatyöhön. Kuntastrategiassa on esitetty tavoitteet Tammelan kunnan talouden osalle. Talouden tasapainoon pyritään mm. mitoittamalla palvelujen tuottamisessa tarvittavat henkilö- ja tilaresurssit oikein. Kunta pyrkii myös noudattamaan aktiivista konserniohjausta ja omistajapolitiikkaa.

Arviointikriteereinä toimivat lainanhoitokate, vuosikate ja lainamäärä asukasta kohden laskettuna.

Kunnan talous 2024

 • Kunnan tulovero: 8,60 %
 • Kiinteistöverot:
  • Asuinrakennukset: 0,50 %
  • Vapaa-ajan asunnot: 1,10 %
  • Yleinen (muut rakennukset, maapohja): 1,10 %
  • Yleishyödylliset yhteisöt: 0,00 %
  • Voimalaitokset: 2,85 %
  • Rakentamaton rakennuspaikka: 2,00 %

Talousarvio 2024

 • Toimintakulut: 19,1 miljoonaa euroa
 • Toimintatuotot: 3,4 miljoonaa euroa
 • Verotulot: 13,3 miljoonaa euroa
 • Valtionosuudet: 4,5 miljoonaa euroa
 • Vuosikate: 1,8 miljoonaa euroa
 • Nettoinvestointimenot: 11,8 miljoonaa euroa
 • Lainakanta: 2.504 euroa/asukas