Talous ja strategia

Tammelan kunnan johtaminen ja ohjaus perustuvat tehtyyn strategia- ja ohjelmatyöhön. Kuntastrategiassa on esitetty tavoitteet Tammelan kunnan talouden osalle. Talouden tasapainoon pyritään mm. mitoittamalla palvelujen tuottamisessa tarvittavat henkilö- ja tilaresurssit oikein. Kunta pyrkii myös noudattamaan aktiivista konserniohjausta ja omistajapolitiikkaa.

Arviointikriteereinä toimivat lainanhoitokate, vuosikate ja lainamäärä asukasta kohden laskettuna.

Kunnan talous 2019

 • Kunnan tulovero: 20,25 %
 • Kiinteistöverot:
  • Yleinen: 0,93 %
  • Vakituiset asunnot: 0,42 %
  • Muut asuinrakennukset: 1,02 %
  • Yleishyödylliset yhteisöt: 0,00 %
  • Voimalaitokset: 2,85 %

Talousarvio 2019

 • Toimintamenot: 38,9 miljoonaa euroa
 • Toimintatulot: 6,8 miljoonaa euroa
 • Verotulot: 22,1 miljoonaa euroa
 • Valtionosuudet: 12,3 miljoonaa euroa
 • Vuosikate: 2,3 miljoonaa euroa
 • Nettoinvestointimenot: 5,6 miljoonaa euroa
 • Lainakanta: 2.172 euroa/asukas