Talous ja strategia

Tammelan kunnan johtaminen ja ohjaus perustuvat tehtyyn strategia- ja ohjelmatyöhön. Kuntastrategiassa on esitetty tavoitteet Tammelan kunnan talouden osalle. Talouden tasapainoon pyritään mm. mitoittamalla palvelujen tuottamisessa tarvittavat henkilö- ja tilaresurssit oikein. Kunta pyrkii myös noudattamaan aktiivista konserniohjausta ja omistajapolitiikkaa.

Arviointikriteereinä toimivat lainanhoitokate, vuosikate ja lainamäärä asukasta kohden laskettuna.

Kunnan talous 2021

 • Kunnan tulovero: 21,25 %
 • Kiinteistöverot:
  • Yleinen: 0,93 %
  • Asuinrakennukset: 0,50 %
  • Vapaa-ajan asunnot: 1,10 %
  • Yleinen (muut rakennukset, maapohja): 1,10 %
  • Yleishyödylliset yhteisöt: 0,00 %
  • Voimalaitokset: 2,85 %
  • Rakentamaton rakennuspaikka: 3,00 %

Talousarvio 2021

 • Toimintakulut: 40,9 miljoonaa euroa
 • Toimintatuotot: 6,5 miljoonaa euroa
 • Verotulot: 23,5 miljoonaa euroa
 • Valtionosuudet: 12,9 miljoonaa euroa
 • Vuosikate: 2,0 miljoonaa euroa
 • Nettoinvestointimenot: 3,2 miljoonaa euroa
 • Lainakanta: 2.157 euroa/asukas