Asiakirjajulkisuuskuvaus

Asiakirjajulkisuuskuvaus on julkisen tiedonhallintalain (906/2019) 28 §:n mukainen kuvaus kunnan asiarekisteristä, tietojen keräämisestä ja niiden käsittelystä. Kuvaus tehdään asiakirjajulkisuuden toteuttamiseksi. Asiakirjajulkisuuskuvauksen tarkoitus on helpottaa kuntalaisten asiakirja- ja tietopyyntöjen tekemistä. 

Julkisuuslain mukaan tietopyynnöt tulee yksilöidä siten että kunta voi selvittää mitä asiakirjaa pyyntö koskee (JulkL 621/1999, 13 §). Kunnan velvollisuus on avustaa tiedon pyytäjää asiakirjan yksilöinnissä. Asiakirjajulkisuuskuvauksessa on kuvattu tietovarannot, tietoaineistot, tietojärjestelmät sekä hakutekijät, joilla tietoa voidaan hakea. 

Tammelan kunnan asiakirjajulkisuuskuvaus

Tietopyynnöt toimitetaan Tammelan kunnan kirjaamoon sähköpostitse osoitteeseen [email protected] tai kirjeitse osoitteeseen Tammelan kunta, Kirjaamo, Hakkapeliitantie 2, 31300 Tammela. Tietopyyntö salassa pidettävästä asiakirjasta toimitetaan henkilökohtaisesti kirjaamoon ja tiedon pyytäjä todistaa samalla myös henkilöllisyytensä. 

Asiakirjojen ja tietojen antamisesta perittävät maksut 1.1.2023 alkaen