Sähköinen asiointi

Tammelan kunta siirtyy yleisessä asiointilistä e-suomi.fi -palveluun sitä mukaan kun suomi.fi- sivusto valmistuu.

Toiminnassa olevat sähköisen asioinnin kanavat:

Varhaiskasvatuksen e-asiointi

Suunnitteilla olevat sähköisen asioinnin kanavat:

  • Rakennusvalvontojen sähköinen asiointi on suunnitteilla seudullisena yhteistyönä.

 

Sivun oikealla linkit oikeusministeriön ylläpitämiin ja tuottamiin verkkopalveluihin:

Kuntalaisaloite.fi tuo kuntalaisaloitteisiin liittyvät toiminnot yhdelle sivustolle. Palvelussa voit tehdä kuntalaisaloitteita, kerätä tekemääsi aloitteeseen osallistujia, seurata muiden tekemiä aloitteita sekä osallistua omaan kuntaasi tehtyihin aloitteisiin. Kuntalaisaloite.fi:n käyttö on turvallista ja maksutonta, ja voit käyttää palvelua sekä suomeksi että ruotsiksi.

Kuntalaisaloitteen voi edelleen toimittaa myös paperisena tai sähköpostitse kunnan kirjaamoon.

Lisätietoa: https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/ohjeet          

Otakantaa.fi on kansalaisten, järjestöjen ja viranomaisten keskinäistä vuoropuhelua ja osallistumista tehostava verkkopalvelu. Palvelu helpottaa kansalaisvaikuttamista ja tiedonsaantia sekä lisää päätösten valmistelun ja päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja parantaa niiden laatua.