Rakennusvalvonnan ohjeet ja lomakkeet

Ohjeet ja dokumentit

Rakennusjärjestys

Rakennusvalvonnan taksa

Ohjeet rakennusluvan hakijoille

Ohjeet toimenpideluvan hakijoille

Ohjeet toimenpideilmoituksen tekemiseen

Ohjeet poikkeamisluvan hakijoille

Ohjeet jätevesijärjestelmän toimenpideluvan hakijalle

Ohjeet vapaa-ajan asunnon käyttötarkoituksen muuttamiseksi vakituiseksi asunnoksi

Ohjeet tuulivoiman rakennusluvan hakijoille

Ohjeet hevosten pidolle asetettujen eläinsuojeluvaatimusten täyttymiselle 1.1.2014

Esimerkkipiirustus / asemapiirros

Ohjeet maalämmön toimenpideluvan hakijalle

Maalämmön esiselvityslomake

Selvitys energiatehokkuuden huomioimisesta korjaus- ja muutostöissä

Ohjeita rakentajille

Lomakkeita

Hakemus rakennuslupa

Hakemus toimenpidelupa

Hakemus poikkeamiselle

Hakemus suunnittelutarveratkaisulle

Hakemus jatkoajasta rakennusluvalle

Vastaavan työnjohtajan hakemus

Vastaavan työnjohtajan tarkistuslista

RH1 Rakennushankeilmoitus

RH2 Asuinhuoneistot

Naapurin kuuleminen lomake

Rakennusoikeuslaskelma

Ilmoitus rakennuksen poistumasta RK9

Selvitys purkujätteestä

Yhteenveto jätevesijärjestelmän suunnitelmasta

Selvitys suunnittelijoiden kelpoisuudesta.30.5.2018pdf