Lapsiystävällinen kunta

Tammelassa virisi ajatus Lapsiystävälliseksi kunnaksi hakemisesta loppuvuodesta 2015. Hanke hyväksyttiin kunnanhallituksessa, ja koordinaattorina aloitti Kirsi Hyytiäinen. Kaksivuotinen työ lapsiystävällisyyden lisäämiseksi palkittiin, kun Tammelan kunta sai UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen 7.2.2018. Tunnustus myönnetään sitoutuneesta ja aktiivisesta kehittämistyöstä lapsen oikeuksien edistämiseksi.  Se ei siis tarkoita, että työ olisi valmis – lapsen oikeuksista on pidettävä huolta arjessa joka päivä. Tunnustus on voimassa kaksi vuotta ja sen uusiminen edellyttää kehittämistyön jatkamista.

 

Lapsiystävällinen kunta -mallin tavoitteet on koottu kymmeneen rakennuspalikkaan:

1. Lapsen oikeudet tunnetaan.

2. Kaikki oikeudet toteutuvat jokaisen lapsen kohdalla.

3. Lapsilla on mahdollisuus osallistua heille tarkoitettujen

palveluiden suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen.

4. Lapset voivat osallistua julkisen tilan suunnitteluun ja

kehittämiseen.

5. Lapsilla on mahdollisuus vaikuttaa heille itselleen tärkeisiin

asioihin.

6. Lapset voivat osallistua kansalaistoimintaan.

7. Lapsilla on ystäviä ja turvallisia aikuisia.

8. Lapsia ja lapsuutta arvostetaan.

9. Lapsia koskevia asioita tarkastellaan koordinoidusti

kokonaisuutena niin, että lapsia koskevassa päätöksenteossa

ja toiminnoissa harkitaan ensisijaisesti lapsen etu.

10. Lapsia koskevaa tietoa hyödynnetään monipuolisesti

päätöksenteossa.

Tarkemmin rakennuspalikoiden sisällöt löytyvät täältä:

https://unicef.studio.crasman.fi/pub/public/pdf/Rakennuspalikat_ja_tarkistuslistat.pdf

 

Vuonna 2019 kehittämiskohteita Tammelassa ovat erityisesti kohdat:

2:         Erityistä huomiota tulee kiinnittää haavoittuvimmassa asemassa oleviin lapsiin ja nuoriin, sekä yli 15 -vuotiaisiin

3, 4:     Lasten ja nuorten mukana olo suunniteltaessa uutta kirjastotilaa kunnantalolle, sekä suunniteltaessa uutta Koulukeskusta

9:         LAVA:n (lapsivaikutusten arviointi) käyttöönotto kaikissa kunnan päätöksissä, jotka voivat välittömästi tai välillisesti koskea lapsia

 

Kirsin ja Marian ansiokkaan työn jälkeen saan kunniatehtävän jatkaa Lapsiystävällinen kunta -koordinaattorina 1.1.2019 alkaen. Otan tehtävän vastaan ylpeänä, ja innolla odottaen tulevaa.

Lapsiystävällisessä kunnassa on kaikkien hyvä asua!

Emmi 

 

Tärkeitä linkkejä:

https://www.unicef.fi/lapsen-oikeudet/sopimus-lyhennettyna/

https://www.unicef.fi/unicef/tyomme-suomessa/lapsiystavallinen-kunta-projektiesittely/