Lapsiystävällinen kunta

 

Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyötä ohjaa 30v. sitten julkaistu YK:n Lapsen oikeuksien sopimus.

Vuonna 2020 Tammelan kunta on kehittämistyössä vaiheessa, jossa tavoitteenamme on uusia Lapsiystävällinen kunta tunnustus. Uusi tunnustus tulee olemaan voimassa neljä (4) vuotta, eli vuoteen 2024.

 

Miten Tammelasta tuli Lapsiystävällinen kunta?

Tammelassa virisi ajatus Lapsiystävälliseksi kunnaksi hakemisesta loppuvuodesta 2015. Hanke hyväksyttiin kunnanhallituksessa, ja koordinaattorina aloitti Kirsi Hyytiäinen. Kaksivuotinen työ lapsiystävällisyyden lisäämiseksi palkittiin, kun Tammelan kunta sai UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen 7.2.2018. Tunnustus myönnetään sitoutuneesta ja aktiivisesta kehittämistyöstä lapsen oikeuksien edistämiseksi.  Se ei siis tarkoita, että työ olisi valmis – lapsen oikeuksista on pidettävä huolta arjessa joka päivä. Tunnustus on voimassa kaksi vuotta ja sen uusiminen edellyttää kehittämistyön jatkamista.

 

Lapsiystävällinen kunta -mallin tavoitteet on koottu kymmeneen rakennuspalikkaan:

1. Lapsen oikeudet tunnetaan.

2. Kaikki oikeudet toteutuvat jokaisen lapsen kohdalla.

3. Lapsilla on mahdollisuus osallistua heille tarkoitettujen

palveluiden suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen.

4. Lapset voivat osallistua julkisen tilan suunnitteluun ja

kehittämiseen.

5. Lapsilla on mahdollisuus vaikuttaa heille itselleen tärkeisiin

asioihin.

6. Lapset voivat osallistua kansalaistoimintaan.

7. Lapsilla on ystäviä ja turvallisia aikuisia.

8. Lapsia ja lapsuutta arvostetaan.

9. Lapsia koskevia asioita tarkastellaan koordinoidusti

kokonaisuutena niin, että lapsia koskevassa päätöksenteossa

ja toiminnoissa harkitaan ensisijaisesti lapsen etu.

10. Lapsia koskevaa tietoa hyödynnetään monipuolisesti

päätöksenteossa.

Tarkemmin rakennuspalikoiden sisällöt löytyvät täältä:

https://unicef.studio.crasman.fi/pub/public/pdf/Rakennuspalikat_ja_tarkistuslistat.pdf

 

Vuonna 2020 kehittämiskohteita Tammelassa ovat erityisesti kohdat:

  • Lapsivaikutusten arvioinnin systemaattinen käyttöönotto KVALT päätöksen mukaisesti (1., 2., 3., 4., 5., 9., 10.)
  • Monimuotoisuuden turvaaminen ja haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten osallisuuden parantaminen (1., 2., 5., 7., 8.)
  • Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyön sisältöjen lisääminen henkilöstön perehdytykseen ja kehityskeskusteluihin + sisäisen viestinnän tehostaminen (1., 8., 9.)
  • Lasten ja nuorten osallisuuden parantaminen (1., 2., 3., 4., 5., 9.)

 

Lapsiystävällisessä kunnassa on kaikkien hyvä asua!

Emmi 

 

Tärkeitä linkkejä:

https://www.unicef.fi/lapsen-oikeudet/sopimus-lyhennettyna/

https://www.unicef.fi/unicef/tyomme-suomessa/lapsiystavallinen-kunta-projektiesittely/