Yhteistoimintasopimukset

Kanta-Hämeen alueellisen pelastustoimen yhteistoimintasopimus, voimaan 1.1.2012

Maaseutuhallinnon yhteistoimintasopimus, voimaan 1.1.2013

Maaseudun ja maaseutuelinkeinojen kehittämistehtäviin kuuluvien viranomaistehtävien ostopalvelusopimus, voimaan Khall 22.4.2013 § 131 tultua lainvoimaiseksi.

Sosiaalitoimen palveluiden siirtosopimus Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymälle, voimaan 1.1.2014

Talous- ja velkaneuvontapalveluiden siirtosopimus Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymälle, voimaan 1.1.2014

Tupakkatuotteiden vähittäismyynnin lupa- ja valvontatehtävien siirto Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymälle, voimaan Kvalt 23.3.2009 § 28 tultua lainvoimaiseksi.