Julkipanoilmoitus 29.4.2021

Päätökset oikaisuvaatimusohjeineen ja asiakirjoineen ovat  nähtävinä teknisen ja ympäristötoimen rakennusvalvontayksikössä, kaupungintalon 3. kerroksessa, Turuntie 18, 30100 Forssa. Asiakirjat saa nähtäväkseen soittamalla numeroon 03 41411.

Oikaisuvaatimus tehdään Tammelan kunnan ympäristölautakunnalle. Vaatimus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa päätöksen antamispäivästä tätä päivää lukuun ottamatta.


Rakennusvalvonta

 
Tämä ilmoitus on julkipantu Tammelan kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja yleisessä tietoverkossa 29.4.-16.5.2021 väliseksi ajaksi.