Julkipanoilmoitus 8.4.2021

Päätökset oikaisuvaatimusohjeineen ja asiakirjoineen ovat  nähtävinä teknisen ja ympäristötoimen rakennusvalvontayksikössä, kaupungintalon 3. kerroksessa, Turuntie 18, 30100 Forssa. 

Oikaisuvaatimus tehdään Tammelan kunnan ympäristölautakunnalle. Vaatimus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa päätöksen antamispäivästä tätä päivää lukuun ottamatta.


Rakennusvalvonta

 

Tämä ilmoitus on julkipantu Tammelan kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja yleisessä tietoverkossa 8.4.-25.4.2021 väliseksi ajaksi.