Julkipanoilmoitus poikkeamislupapäätöksestä

Julkipanoilmoitus poikkeamislupapäätöksestä

Päätöksen antopäivä 2.6.2021

Päätökset:

Poikkeamislupapäätös 26.5.2021 § 52
834-427-2-15 Härkätie
Hakemus: Vapaa-ajanasunnon rakentaminen
Päätös: Hakemus hyväksytty.

Poikkeamislupapäätös 26.5.2021 § 53
834-441-4-112 Lammintie
Hakemus: Vapaa-ajanasunnon käyttötarkoituksen muuttaminen asuinrakennukseksi
Päätös: Hakemus hyväksytty.

Poikkeamislupapäätös 26.5.2021 § 54
834-441-3-272 Ruisluodontie
Hakemus: talousrakennuksen rakentaminen
Päätös: Hakemus hylätty.

Asiakirjat ovat nähtävillä:

Tammelan kunnantalolla, II-kerros, 1.6. – 5.7.2021 ma kello 10.00 – 16.00 ja ti-pe kello 9.00 – 14.30 (kunnantalon aukioloajassa voi olla kesän takia muutoksia, tarkista kirjaston aukiolotiedot kunnan kotisivuilta). Lisätietoja Arja Suojoki, puh 050 409 990, sähköposti [email protected]

Valitusaika päättyy 2.7.2021

Muutoksenhaku:

Päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta kirjallisella hallintovalituksella Hämeen-linnan hallinto-oikeudelta. Valituskirja on toimitettava Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta.

Tarkemmat tiedot käyvät ilmi päätökseen liitetystä valitusosoituksesta.

Tämä ilmoitus on julkipantu Tammelan kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja ylei-sessä tietoverkossa ajalla 1.6. – 5.7.2021.

Tammelassa 1.6.2021

Ympäristölautakunta