Julkipanoilmoitus poikkeamislupapäätöksistä

Päätöksen antopäivä 31.3.2021

Päätökset:

Poikkeamislupapäätös 24.3.2021 § 31
834-433-4-69 Nissiläntie
Hakemus: Uuden asuinrakennuksen rakentamiseksi ehdolla, että tilalla oleva vanha vapaa-ajanrakennus muutetaan käyttötarkoitukseltaan talousrakennukseksi
Päätös: Hakemus hyväksytty.


Poikkeamislupapäätös 24.3.2021 § 32
834-433-4-109 Pirttiniementie
Hakemus: Vapaa-ajan asunnon laajentaminen.
Päätös: Hakemus hyväksytty.


Asiakirjat ovat nähtävillä:

Tammelan kunnantalolla, II-kerros, 30.3. – 3.5.2021 ma-pe kello 12.00 – 17.00 (kunnanta-lon aukioloajassa voi olla koronan takia muutoksia, tarkista kirjaston aukiolotiedot kunnan kotisivuilta). Lisätietoja Arja Suojoki, puh 050 409 990, sähköposti [email protected]

Valitusaika päättyy 30.4.2021

Muutoksenhaku:

Päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta kirjallisella hallintovalituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta. Valituskirja on toimitettava Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta.

Tarkemmat tiedot käyvät ilmi päätökseen liitetystä valitusosoituksesta.

Tämä ilmoitus on julkipantu Tammelan kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja yleisessä tietoverkossa ajalla 30.3. – 3.5.2021.

Tammelassa 30.3.2021
Ympäristölautakunta