Julkipanoilmoitus Stera Group Oy

Pykälä: 123 Stera Group Oy

834-429-3-101

Valtaimenkuja 80

30100 FORSSA

Laajennus

Teollisuushallin laajennus

Luvan tunnus: 834-2020-151

Päätökset oikaisuvaatimusohjeineen ja asiakirjoineen ovat nähtävinä Tammelan kunnanvirastossa, teknisten palvelujen aulassa, Hakkapeliitantie 2, 31300 Tammela.

Oikaisuvaatimus tehdään Tammelan kunnan ympäristölautakunnalle. Vaatimus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa päätöksen antamispäivästä tätä päivää lukuun ottamatta.

Rakennusvalvonta

Tämä ilmoitus on julkipantu Tammelan kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja yleisessä tietoverkossa 4.11.- 6.12.2020 väliseksi ajaksi.

Ilmoitustaulunhoitaja