Julkipanolista 23.2.2021

Päätökset muutoksenhakuohjeineen ja asiakirjoineen ovat nähtävinä Tammelan kunnanvirastossa, Teknisten palvelujen aulassa, Hakkapeliitantie 2, 31300 Tammela. Asiakirjat saa nähtäväkseen viraston aukioloaikoina.

Muutosta haetaan kirjallisella valituksella Hämeenlinnan Hallinto-oikeudelta. Valitus on tehtävä kirjallisesti kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen antamispäivästä tätä päivää lukuun ottamatta.

Ympäristölautakunta