Kuulutus Hietajärven ranta-asemakaavamuutoksen voimaan tulosta

Tammelan kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 31.5.2021 § 41 kohdalla Hietajärven ranta-asemakaavamuutoksen kaava-asiakirjojen mukaisena.

Kaavan hyväksymistä koskeva päätös oli MRA 93 §:n mukaisesti kuulutettu ja asetettu yleisesti nähtäville.

Kaavasta ei ole tehty valitusta Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, joten em. kaava on saavuttanut lainvoiman.

Tammelassa  5.8.2021 Kunnanhallitus

Hietajärven ranta-asemakaavanmuutos https://www.tammela.fi/kaavoitus/kaavat/hietajarven-ranta-asemakaavamuutos