Kuulutus Kaukjärven ranta-alueen osayleiskaavan voimaan tulosta

Tammelan kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 28.8.2017 § 65 kohdalla Kaukjärven ranta-alueen osayleiskaavan alueita koskevien kaava-asiakirjojen mukaisena.

Kaavan hyväksymistä koskeva päätös oli MRA 93 §:n mukaisesti kuulutettu ja asetettu yleisesti nähtäville.

Kaavasta tehty valitus on hylätty Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa 24.4.2018 eikä siitä ole valitettu Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joten em. kaava on saavuttanut lainvoiman.

Tammelassa  9.2.2021 Kunnanhallitus

Kaukjärven ranta-alueen osayleiskaava https://www.tammela.fi/kaavoitus/kaavat/kaukjarven-ranta-alueen-osayleiskaava