Kuulutus ympäristölupahakemuksen vireilläolosta

Liinaharja Oy, Kirjurintie 2, 31300 Tammela on toimittanut Tammelan kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 § mukaisen
ympäristölupahakemuksen. Kyseessä on olemassa olevan eläinsuojan
toiminnan muuttuminen tilalla 834-403-3-309.


Vekkilän museotila toimii matkailu- ja terapiamaatilana, jossa on lampaita,
nautoja, hevosia, poneja ja kanoja sekä sikoja, vuohia, kalkkunoita ja ankkoja.
Tilalle 25.9.2002 § 102 myönnettyä ja Korkeimman hallinto-oikeuden
27.4.2005 muuttamaa toistaiseksi voimassa olevaa ympäristölupaa on tarpeen
tarkistaa muuttuneen lainsäädännön, ohjeistuksen ja mm. eläinten hyvinvointija
luomunormien muutosten vuoksi. Toiminta on ympäristölupavelvollista ympäristönsuojelulain
27 § 2 momentin 3 kohdan mukaan, koska toiminnasta
saattaa ympäristössä aiheutua naapuruussuhdelain (26/1920) 17 §:n mukaista
kohtuutonta rasitusta.


Lisätietoja: ympäristötarkastaja Henna Pirhonen
puh. 040 3566433 tai [email protected]


Kuulutus on nähtävänä kuulutusaikana 2.2.2021 – 11.3.2021 Forssan kaupungin
ja Tammelan kunnan internetsivuilla: www.forssa.fi ja www.tammela.fi
sekä lupahakemus asiakirjoineen www.forssa.fi → Asuminen ja ympäristö →
Ympäristönsuojelu → Nähtävillä olevat asiakirjat


Muistutuksia hakemuksen johdosta voivat tehdä ne, joiden oikeutta, etua tai
velvollisuutta asia saattaa koskea. Muilla on oikeus ilmaista mielipiteensä hakemuksesta.


Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet on toimitettava viimeistään
11.3.2021 klo 15.00:
Forssan seudullinen ympäristönsuojelu
postitse osoitteeseen: PL 62, 30101 Forssa,
käyntiosoitteeseen: Turuntie 18, 30100 Forssa tai
sähköpostitse osoitteeseen: [email protected]