Luonnonsuojelulain 24 §:n mukainen päätös

Päätöksen yksilöintitiedot ja pääasiallinen sisältö
Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on 22.3.2021 rauhoittanut
Hämeenlinnan kaupungin määräalan tilasta Korkeekallio (82-421-1-124), yhteensä
noin 4,1 ha pinta-alan (päätös LUO/73A/2021) ja Tammelan kunnan määräalan
tilasta Mustialan yhteismetsä (834-874-1-0), yhteensä noin 3,6 ha pinta-alan (päätös
LUO/74A/2021).


Kuulutuksen julkaisupäivä
1.4.2021


Päätöksen tiedoksisaantipäivä
Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen
julkaisemisajankohdasta, eli 8.4.2021.


Nähtävilläpito
Tämä kuulutus ja päätökset ovat yleisesti nähtävillä 1.4. – 10.5.2021 ELY-keskuksen
verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset sekä Hämeenlinnan kaupungin
ja Tammelan kunnan ilmoitustaululla/verkkosivuilla.


Muutoksenhaku
Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen kirjallisesti
30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava
Hämeenlinnan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat
päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 10.5.2021.


Lisätietoja
Petri Pohjonen, puh. 0295 025 217
sähköposti [email protected]