Malminetsintälupahakemus / Kultatie Oy

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa kaivoslain (10.6.2011/621) 40 §:n nojalla malminetsintälupahakemuksen

Hakija: Kultatie Oy
Lupa-alueen nimi: Somero
Lupatunnus: ML2018:0118
Alueen sijainti ja koko: Somero, Jokioinen ja Tammela, 421,6 ha.

Hakija etsii alueelta kultaa ja litiumia. Tutkimusmenetelmät ovat tavanomaisia malminetsinnän tutkimusmenetelmiä, kuten kairaus ja geofysikaalisten tutkimusten täydentäminen.

Katso kuulutus kokonaisuudessaan liitteestä.