Matintuomiontien loppuosan, Erkintien ja Mäkitien kevyenliiken-teenväylän rakentamissuunnitelmat nähtävillä

 

Tammelan kunnan tekniset palvelut asettaa nähtäville Matintuomiontien loppuosan, Erkintien ja Mäkitien kevyenliikenteenväylän rakentamissuunnitelmat 6.7.2022 – 10.8.2022. Suunnitelmiin voi tutustua kunnantalolla kirjaston aukioloaikoina, ma-ti klo 12.00-19.00 ja ke-pe klo 12.00-17.00. Suunnitelmia koskevat huomautukset pyydetään toimittamaan Tammelan kunnan kirjaamoon, tekniselle lautakunnalle osoitettuna nähtävillä oloaikana.