Osallistuva bujetointi 2022 -ehdotukset


Osallistuva budjetointi toteuttaa kunnan asukkaiden osallisuutta ja vaikuttamista. Sen avulla kunnan asukkaat ovat mukana kunnan rahojen käyttöä koskevassa suunnittelussa.


Tammelan kunnassa osallistuvan budjetoinnin määrärahaa voidaan käyttää sekä hankintoihin että erilaisten kertaluonteisten projektien ja toimenpiteiden toteuttamiseen. Vuosittain talousarvioon varataan osallistuvaa budjetointia varten 10 000 euroa, jolla voidaan rahoittaa 2—3 erilaista ja erikokoista hanketta. Rahoitettavat hankkeet eivät saa olla sellaisia, joita kunta rahoittaa muilla avustuksilla. Osallistuvan budjetoinnin rahoituksella toteutettavat hankkeet toteuttaa kunta.


Ehdotuksessa on kuvailtava hanke, miten se toteutetaan, arvio toteutusaikataulusta, hankkeen kustannusarvio sekä hankkeen toteutukseen haettavan avustuksen määrä. Lisäksi on esitettävä henkilö, joka toimii yhteyshenkilönä valmistelun seuraavissa vaiheissa sekä hänen yhteystietonsa.


Hanke-esityksiä arvioidaan seuraavien periaatteiden mukaisesti:

  • ehdotus on lainmukainen
  • ehdotus on toteutettavissa kunnan toimivallassa
  • ehdotus on yleishyödyllinen ja tuottaa hyötyä mahdollisimman monelle
  • ehdotuksen jättäjän sitoutuneisuus hankkeen toteuttamiseen
  • ehdotuksen toteuttamiskelpoisuus kuluvan vuoden aikana
  • painotetaan ehdotuksia, joihin sisältyy omarahoitusta ja/tai vapaaehtoistyötä.

Hanke esitykset toimitetaan Tammelan kuntaan 15.6.—3.7.2022 lomakkeella, joka löytyy seuraavasta linkistä: https://response.questback.com/tammela/OsallBudj


Tammelan kunta