Tammelan kunnan myöntämien avustusten haku vuodelle 2022 maaliskuussa 2022

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden kohde- ja yleisavustuksien, yksityistie-, vesiensuojelu- ja vesihuoltoavustuksien, kylien kehittämisavustuksien sekä kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen myöntämät yleisten toiminta-avustuksien haku tapahtuu maaliskuussa 2022. Hakemusten viimeinen jättöaika on torstai 31.3.2022

Hakuaika seuraavan vuoden avustuksiin on ollut aiemmin edellisen vuoden syyskuun lopussa, mutta tämä on ollut liian aikainen ajankohta hakijoille toimittaa hakemuksessa tarvittavia mennyttä ja tulevaa vuotta koskevia liitteitä. Maaliskuun hakuajalla hakijoiden on mahdollista liittää kerralla hakemukseensa edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös, sekä vuoden 2022 toimintasuunnitelma talousarvioineen.

Hakulomakkeet aukeavat kunnan verkkosivuilla helmikuussa ja siitä tiedotetaan verkkosivujen Ajankohtaista-osiossa.

Hakuaikataulun muuttaminen ei vaikuta hakemusten käsittelyaikatauluun, vaan ne käsitellään huhti-toukokuun vaihteen kokouksissa kuten aiempina vuosina.