Tammelan kunta tarjoaa vuokralle Venesillan leirintäalueen

Tammelan kunta etsii yrittäjää Venesillan leirintäalueen toimintojen harjoittamiseen ympärivuotisesti luonnonkauniilla paikalla Pyhäjärven rannalla. Leirintäalue sijaitsee vain muutaman minuutin ajomatkan päässä Tammelan keskustasta ja on kooltaan noin 1,6 hehtaaria. Alueella on 18 eritasoista mökkiä yöpymiseen ja 22 sähköistettyä asuntovaunu- tai- autopaikkaa sekä 50 telttapaikkaa. Lisäksi alueella on mm. kioskirakennus, keittokatos, yhteissauna, grillikatos, huoltorakennus ja puuvaja. Leirintäalue on liitetty kunnan vesi- ja viemäriverkkoon.

Tarjoamme näkyvän toimintaympäristön, kehittämishaluisen yhteistyöverkoston ja yhteistyön toiminnan kehittämiseen. 

Vuokralaiselta odotetaan kokemusta leirintäaluetoiminnasta ja kokemus kahvila-tai ravintolatoiminnasta katsotaan eduksi. Vuokralaiselta edellytetään tarjouksessaan liiketoiminta- ja kehittämissuunnitelmaa. Arvostamme puhtautta korostavan imagon säilymistä, kehittämishalukkuutta, paikallisten mahdollisuuksien hyödyntämistä, sekä hyvää palvelua. 

Tarjouksessa tulee esittää (suluissa pisteytys, yhteensä max. 100p.):

  1. Vuosivuokra (50p.) eur/vuosi, alv 0%
  2. Matkailu- ja ravintola-alan osaaminen (20p.)
  3. Liiketoiminta- ja kehittämissuunnitelma (30p.), jonka tulee sisältää:
  • kuvaus toiminnan kehittämisestä sisältäen toteutusaikataulun, palvelu- ja varustelutason sekä suunnitellut aukioloajat
  • toiminnan taloudelliset resurssit ja kuvaus yrityksen taloudellisesta tilanteesta, joka voi sisältää luottoluokitustodistuksen
  • kuvaus miten toiminta tukee ja hyödyntää Tammelan ja seutukunnan matkailubrändiä

Pisteytyksen määräytyminen: kunkin kriteerien maksimisteet ko. kriteerin voittavalle ja seuraaviksi tulleet saavat aina puolet edellisen pisteistä. Kilpailutuksen voittaja on korkeimman kokonaispistemäärän saavuttanut. Yrittäjän lopullisen valinnan suorittaa Tammelan kunnanhallitus. Tarjouspyynnön laatija pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä tehdyt tarjoukset.

Osana liiketoiminta- ja kehittämissuunnitelmaa ovat vuokralaisen kohteeseen tekemät investoinnit. Vuokra-ajan päätyttyä vuokranantaja sitoutuu lunastamaan vuokralaisen tekemät investoinnit (rakennukset, rakennelmat tms.) hankintojen luovutushetken tase-arvoon. Edellytyksenä on, että investoinneista on sovittu yhteisesti kirjallisesti ennen suunnittelua ja toteutusta.

  • tase-arvon suuruus riippuu investoinnin kohteesta, arvosta, laadusta, kirjanpidon poistosuunnitelmasta
  • luovutushetken investointien laadullisuus tase-arvoon nähden arvioidaan yhteisesti kirjallisesti sopimalla

 

Leirintäalueen hoito- ja kunnossapito kuuluu vuokralaisen velvollisuuksiin. Alueen rakennusten teknisestä kunnosta vastaa kunnan tekninen toimi, ylläpitoon ja käyttöön liittyvä huolto kuuluu siis vuokralaisen vastuulle.

Kunta antaa leirintäalueen vuokralle nykyisessä kunnossa, ja kunnan toimesta tehdään ensivaiheessa vain kiinteistöjen yleisen kunnon kartoitus, sekä sen edellyttämät välttämättömät toimenpiteet. Vuokralainen vastaa kohteen käyttö- ja ylläpitokuluista (mm. vesi, jätevesi, jätehuolto, energia, toiminnan vakuutus) sekä normaalista käytöstä johtuvista korjaus- ja kunnossapitotöistä. Tehtävään sopimukseen liitetään erillinen vastuunjakotaulukko. Vuokralainen vastaa myös tilojen kalustamisesta sekä oman toimintansa vaatimista kone-, laite- ym. investoinneista, sekä niihin liittyvistä korjauksista huolloista. Vuokralainen vastaa myös toimintaan liittyvistä vakuutuksista, viranomaisluvista ja -tarkistuksista sekä niihin liittyvistä kustannuksista. 

Tarjouksen jättämisen edellytys on kohteeseen tutustuminen ennen tarjouksen jättämistä. Tutustumiskierros järjestetään ke 13.10. klo 14.00. Yhteyshenkilöinä toimii Mika Suontausta puh. 0500 813132.

Vuokrasopimus laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi, jonka jälkeen sitä on mahdollista jatkaa enintään kolmen (3) vuoden molemminpuolisella optiolla.
Nykyinen sopimus päättyy 1.3.2022 ja uuden toimijan on aloitettava 2.3.2022 tai sopimuksen mukaan. 

Tarjoukset pyydetään viimeistään 30.10.2021 [email protected], Tammelan kunta / kirjaamo, Hakkapeliitantie 2, 31300 Tammela.

Lisätietoja antavat:

Kunnanjohtaja Kalle Larsson puh. 0400 695 679, [email protected] (hankintamenettely/päätöksenteko)
Talonrakennusmestari Mika Suontausta (leirintäalueen kiinteistöt ja kunto) puh. 500 813132, [email protected]
Kaavoittaja Miika Tuki (maankäyttö ja lupa-asiat) puh. 050 464 3274, [email protected]