Tarjouspyyntö Saaren kansanpuiston kioskin vuokrauksesta

Yleistä

Saaren kansanpuiston hoitokunta tarjoaa Saaren kansanpuiston kioskia vuokralle kesäkaudelle (kesäkuu-elokuu) 2021 + optiona vuosille 2022-2024.

Hankinta ei ylitä kansallista hankintalain 15 §:n mukaista kynnysarvoa.

Hankinnasta on ilmoitettu:

Forssan kaupungin ja Tammelan kunnan nettisivuilla: www.forssa.fi, www.tammela.fi
sekä Forssan lehdessä 13.1.2021.

Hankinnan sisältö ja ehdot

Saaren kansanpuiston hoitokunta tarjoaa Saaren kansanpuiston huoltorakennuksen kioskia vuokrattavaksi. Tarkka vuokra-aika sovitaan vuokralaisen kanssa ennen sopimuksen laatimista. Vuokralaisen tulee pitää vuokra-ajalla kioskia auki päivittäin vähintään klo 12.00 – 18.00 välisen ajan.

Saaren kansanpuiston hoitokunta luovuttaa kioskin siinä olevine kalusteineen vuokralaisen käyttöön siinä kunnossa, kun ne ovat vuokraushetkellä. 

Saaren kansanpuiston hoitokunnan ja vuokralainen kehittävät yhteistyössä Saaren kansanpuiston palveluita sekä tarjoavat yhteistyössä informaatiota Saaren kansanpuistoon liittyvissä kysymyksissä.

Hoitokunta ja vuokralainen sopivat keskenään niistä periaatteista ja aikatauluista, joiden mukaan toimintaa kehitetään sekä tästä aiheutuvien kustannusten mahdollisesta jakamisesta.

Tarjoajasta tulee vuokralainen, kun vuokrasopimus on allekirjoitettu.

Kunnossa- ja puhtaanapitovelvollisuus

Vuokralainen vastaa vuokra-alueen ja sen välittömän läheisyydessä olevan piha-alueen kunnossa- ja puhtaanapidosta koko vuokra-ajan. Vuokralainen siivoaa huoltorakennuksen yleisövessat päivittäin niin, että ne ovat siistit sekä avaa ja lukitsee wc tilat, niin että ne ovat auki päivittäin vähintään klo 12.00 – 18.00 välisen ajan. Lisäksi vuokralainen ilmoittaa vuokranantajalle WC:n umpikaivon ja pihalla olevan upotettavan roskasäiliön tyhjennystarpeesta.

Vuokraan ei kuulu erillisiä mainospaikkoja. Kioskitoimintaa voi kuitenkin mainostaa kioskin välittömässä läheisyydessä piha-alueella.


Vuokraan ei kuuluviranomaislupia.

Vuokranantaja ei ota vuokrattavasta kohteesta mitään taloudellista vastuuta.

Vuokraehdot

Vuokra maksetaan vuosittain yhdessä erässä. Molemmilla osapuolilla on oikeus purkaa sopimus kolmen ( 3 ) kuukauden irtisanomisajalla.

Tarjoushinta on vuokrahinta ja siihen lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Tarjoajan soveltuvuus

Tarjoaja on merkitty kaupparekisteriin, ennakonperintälain mukaiseen ennakonperintärekisteriin sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ennen hankintapäätöksen tekemistä, mikäli lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä.
 
Tarjoaja on suorittanut lainsäädännön mukaiset verot ja sosiaaliturvamaksut: todistuksena veroviranomaisen antama todistus maksetuista veroista sekä todistus eläkevakuutusten maksamisesta. Tarjoajalla tulee olla taloudelliset, tekniset ja ammatilliset edellytykset suorittaa hankinta.

Tarjoukseen tulee liittää seuraavat selvitykset:
Kaupparekisteriote, Ennakonperintätodistus, todistus maksetuista sosiaaliturva- ja eläkemaksuista, todistus terveydenhuollon järjestämisestä, todistus tapaturmavakuutuksesta, selvitys käytettävästä työehtosopimuksesta.

Todistukset eivät saa olla kolmea ( 3 ) kuukautta vanhempia.

Tarjoushinnat

Kilpailutuksen voittaa korkein vuokrahinta ( alv 0 % ).

Tarjousta ei voi jakaa ja osatarjouksia ei hyväksytä.

Saaren kansanpuiston hoitokunta pidättää itsellään oikeuden hylätä kaikki tarjoukset.

Tarjousten jättäminen

Tarjoukset tulee lähettää 4.2.2021 klo 16.00 mennessä osoitteeseen: [email protected] tai Forssan kaupungin kirjaamo, Turuntie 18, 30100 Forssa, kuoreen merkintä ”Saaren kansanpuiston kioskin vuokratarjous”

Muulla tavalla lähetettyä tarjousta ei hyväksytä eikä määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia hyväksytä.

Tarjousaikana vain kirjalliset vastaukset tarjouspyyntö tiedusteluihin ovat tilaajaa sitovia.

Hankintapäätöksestä ilmoittaminen

Hankintapäätöksestä ilmoitetaan kaikille tarjoajille kirjallisesti.

Tarjousten käsittely

Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan hankintalainsäädännön mukaisesti kolmessa vaiheessa: 

1. kelpoisuusehtojen täyttämisen arviointi

2. tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen

3. tarjousten vertailu

Tarjouksen hylkääminen

Tarjouspyyntöä vastaamaton tarjous hylätään. Myöhästynyttä tarjousta ei oteta tarjouskilpailussa huomioon. Tarjoaja, joka ei täytä kelpoisuusehtoja suljetaan tarjouskilpailusta pois. 

Hankinta voidaan jättää tekemättä.

Yleiset sopimusehdot

Hankinnoissa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja sen nojalla annettuja alemman asteisia säädöksiä, Forssan kaupungin hankintaohjeita sekä julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja JYSE 2017 ( www.wm.fi ).

Hallintolain 4 luvun 17 §:n mukaan lähettäjän on huolehdittava siitä, että tarjous saapuu viranomaiselle määräajassa.

Tarjoajilla ei ole oikeutta saada korvausta tekemästään tarjouksesta.

Asiakirjojen julkisuus

Hankintapäätös ja sen liitteet ovat julkisia päätöksen allekirjoittamisen jälkeen. Muut hankinta-asiakirjat ovat julkisia sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Tarjoajalla on oikeus saada tieto hankinta-asiakirjoista päätöksen allekirjoittamisen jälkeen.

Jos tarjous sisältää liikesalaisuuksia, on tarjoajan ilmoitettava nämä tiedot erillisellä liitteellä. Hankintayksikkö harkitsee, ovatko liikesalaisuuksiksi esitetyt asiat lain mukaan salassa pidettäviä. Tarjouksen hintatietoa ei pidetä liikesalaisuutena.

Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

Lisätiedot

Tarjoaja voi esittää tarjouspyyntöasiakirjoja koskevia kysymyksiä, tarkennuksia ja huomioita sähköpostitse: [email protected] . Kysymykset tulee esittää 27.1.2021 klo 16.00 mennessä.

Leila Grönholm
Saaren kansanpuiston hoitokunta
kaupunginpuutarhuri
Infrapalvelut
Forssan kaupunki
p. 050 564 0022