Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus

Ilmoitus kuulutuksesta
Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus

Hakija Viipurin Turve ja Multatehdas Oy

Dnro ESAVI/1748/2021

Asia Vähäsuon turvetuotantoalueen vesienkäsittelyn tehostamista koskeva suunnitelma, Tammela

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito
Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 14.4.–21.5.2021 osoitteessa https://ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.