Kuulutus: Ehdotus A-P Niemi Oy:n Sinipäänsuon turvetuotantoalueen kalataloudelliseksi tarkkailuohjelmaksi; Tammela - Tammelan kunta
Tammelan kunta
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Tarkennettu haku

Kuulutus: Ehdotus A-P Niemi Oy:n Sinipäänsuon turvetuotantoalueen kalataloudelliseksi tarkkailuohjelmaksi; Tammela

Takaisin artikkelilistaukseen

Kuulutus: Ehdotus A-P Niemi Oy:n Sinipäänsuon turvetuotantoalueen kalataloudelliseksi tarkkailuohjelmaksi; Tammela

Ehdotus A-P Niemi Oy:n Sinipäänsuon turvetuotantoalueen kalataloudelliseksi
tarkkailuohjelmaksi; Tammela

Asia
A-P Niemi Oy on 8.6.2020 toimittanut Tammelan Sinipäänsuon turvetuotantoalueen
kalataloudellisen tarkkailuohjelman hyväksyttäväksi Pohjois-Savon ELY-keskuksen
Hämeenlinnan toimipaikkaan. Tarkkailu perustuu ko. tuotantoalueen ympäristölupavelvoitteisiin (Länsi-Suomen ympäristölupavirasto 9.4.2009 (Dnro LSY-2008-Y-103). Lupapäätöksestä valitettiin Vaasan hallinto-oikeuteen, joka antoi päätöksen 6.8.2010 (10/0408/3), jonka jälkeen ympäristölupa
tuli lainvoimaiseksi. Lupaviranomainen on päätöksessään edellyttänyt, että luvan saajan on tarkkailtava kalatalousvaikutuksia alapuolisessa vesistössä kalatalousviranomaisen hyväksymällä
tavalla.

Ohjelma
Ehdotettu tarkkailuohjelma on jatkoa aiemmalle tarkkailulle, jonka Hämeen ELY-keskus
(nykyisin Järvi-Suomen kalatalouspalvelut, Pohjois-Savon ELY-keskus) hyväksyi
muutamin lisäyksin 31.8.2011 (Dnro 1112/5723/11). Tarkkailu sisältää sähkökoekalastuksia
ja koeravustuksia turvetuotantoalueen alapuolisissa virtavesissä.

Nähtävänäpito
Tarkkailuohjelma on nähtävänä 24.6.2020 –23.7.2020 välisen ajan Tammelan kunnan
sähköisellä ilmoitustauluilla: https://www.tammela.fi ja ELY-keskuksen Internetsivuilla
www.ely-keskus.fi -> Pohjois- Savo ja Häme – > Ajankohtaista – > Kuulutukset) 24.6.–
23.7.2020 välisen ajan.Niillä, joiden oikeutta asia koskee, on mahdollisuus esittää kirjalliset
huomautukset perusteluineen ennen päätöksen tekemistä. Huomautukset ja
vaatimukset on toimitettava ELY-keskuksen Hämeenlinnan toimipaikkaan tai sähköpostilla
(kirjaamo.pohjois-savo@ely-keskus.fi) 23.7.2020 klo 16.15 mennessä.

Lisätietoja
Johtava kalatalousasiantuntija Jorma Kirjavainen puhelimitse 02950 25059 tai sähköpostilla jorma.kirjavainen@ely-keskus.fi

Kuulutus (pdf)

Sinipäänsuon kalataloudellinen_tarkkailuohjelma_alkaen 2020 (pdf)