Kuulutus eläinsuojan ilmoitusmenettelyn vireilläolosta – Tammelan kunta
Tammelan kunta
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Tarkennettu haku

Kuulutus eläinsuojan ilmoitusmenettelyn vireilläolosta

Takaisin artikkelilistaukseen

Kuulutus eläinsuojan ilmoitusmenettelyn vireilläolosta

Kuulutus eläinsuojan ilmoitusmenettelyn vireilläolosta

Pura Paavo ja Carita, Sukulantie 264, 30100 Forssa ovat toimittaneet Tammelan ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristönsuojelulain (527/2014) 115a § mukaisen eläinsuojan ilmoitusmenettelyä koskevan hakemuksen.
Kyseessä on olemassa olevan eläinsuojan laajennus tilalla 834-437-4-25.

Tilalle rakennetaan uusi pihattonavetta 74 lehmälle sekä uusi 2 500 m3 lietesäiliö. Lisäksi on edelleen käytössä olemassa oleva eläinsuoja sekä kuivalantala ja virtsasäiliö. Lannan varastointitilavuus vastaa 12 kuukauden varastointitilavuutta. Lannan levitykseen käytettävissä oleva peltopinta-ala on noin 75 hehtaaria. Lähin asuinrakennus sijaitsee noin 150 metrin etäisyydellä rakennettavasta eläinsuojasta sekä rakennettavasta lietesäiliöstä.

Uusi pihatto sijaitsee noin 380 m päässä Torronsuon Natura-alueen reunasta.

Lisätietoja: ympäristötarkastaja Erja Klemelä
puh. 040 1416 853 tai erja.klemela (at) forssa.fi

Ilmoitusta koskeva kuulutus on Tammelan kunnan virallisella ilmoitustaululla sekä kunnan ja Forssan kaupungin internetsivulla 23.10.–21.11.2019. Ilmoitus liiteasiakirjoineen on nähtävänä kuulutusaikana Forssan kaupungintalolla, seudullisessa ympäristönsuojelussa 3.kerros, os. Turuntie 18. sekä Tammelan kunnantalolla, Hakkapeliitantie 2, aukioloaikoina ma-pe 9.00-15.00.

Muistutuksia ilmoituksen johdosta voivat tehdä ne, joiden oikeutta, etua tai velvollisuutta asia saattaa koskea sekä kunnan jäsenellä. Muilla on oikeus ilmaista mielipiteensä hakemuksesta.

Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet on toimitettava viimeistään 21.11.2019, klo 15.00:
Forssan seudullinen ympäristönsuojelu
postitse osoitteeseen: PL 62, 30101 Forssa,
käyntiosoitteeseen: Turuntie 18, 30100 Forssa tai
sähköpostitse osoitteeseen: ymparisto@forssa.fi

22.10.2019

Forssan seudullinen ympäristönsuojelu