Kuulutus hyväksymispäätöksestä / Huvilapolun asemakaavamuutos - Tammelan kunta
Tammelan kunta
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Tarkennettu haku

Kuulutus hyväksymispäätöksestä / Huvilapolun asemakaavamuutos

Takaisin artikkelilistaukseen

Kuulutus hyväksymispäätöksestä / Huvilapolun asemakaavamuutos

Tammelan kunnanvaltuusto on kokouksessaan 27.4.2020 § 20 maankäyttö ja rakennuslain 52 §:n mukaisesti hyväksynyt 20.2.2020 päivätyn Huvilapolun / Kiinteistön 3:164 Hiek­ka­har­ju asemakaavamuutoksen kaavakartan selostuksineen.
Kaava-asiakirjat ovat nähtävänä kunnanvirastossa 8.6.2020 asti. Kunnanviraston ollessa kunnanhallituksen päätöksellä 20.4.2020 § 109 suljettuna 31.5.2020 asti, aika sovittava etukäteen, puh. 050 379 1344. Kaavapäätöstä ei saateta erikseen tiedoksi kaavoitetun alueen maanomistajille / haltijoille (MRL 188, KuntaL 63 §). Kaavapäätös lähetetään muistuttajille MRL 67 §:n mukaisesti.
Kaavakartat ovat myös nähtävillä kunnan kotisivuilla osoitteessa
https://www.tammela.fi/kaavoitus/vireilla-olevat-kaavahankkeet/
Muutoksenhaku: valitusoikeuden MRL 191 §:n mukaan omaava voi valittaa päätöksestä kunnallisvalituksin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valitusaika: 30 päivää siitä, kun pöytäkirja on asetettu nähtäville yleisessä tietoverkossa (30.4.2020).

Tammelassa 30.4.2020
Kunnanhallitus