Kuulutus / Kydön asemakaavan muutos ja laajennus, korttelit 734, 735 ja 735B - Tammelan kunta
Tammelan kunta
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Tarkennettu haku

Kuulutus / Kydön asemakaavan muutos ja laajennus, korttelit 734, 735 ja 735B

Takaisin artikkelilistaukseen

Kuulutus / Kydön asemakaavan muutos ja laajennus, korttelit 734, 735 ja 735B

Kunnanhallitus on kokouksessaan 20.1.2020 § 5 päättänyt hy­väk­syä MRL 65 §:n mukaisesti 30 päivän ajaksi yleisesti näh­tä­vil­le asetettavaksi ehdotusvaiheen asiakirjoina, Kydön asemakaavan muutos ja laajennus koskien kortteleita 734, 735 ja 735B sekä kiinteistöä 1:49 Riihisalo, 10.1.2020 päivätyn ase­ma­kaa­va­kar­tan selostuksineen sekä osallistumis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­man. Asiakirjat pidetään nähtävillä kun­nan­vi­raston 2. kerroksen aulassa ajalla 4.2.2020 – 4.3.2020.

Asiakirjat ovat myös nähtävillä kunnan kotisivuilla osoit­tees­sa: http://www.tammela.fi/kaavoitus/vireilla-olevat-kaavahankkeet/

Niillä, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea on ti­lai­suus sanotun ajan kuluessa esittää kun­nan­hal­li­tuk­sel­le osoi­te­tut muistutuksensa asias­sa osoit­teel­la Tammelan kunta, Kirjaamo, Hak­ka­pe­lii­tan­tie 2, 31300 Tammela tai säh­kö­pos­til­la osoitteeseen: kirjaamo@tammela.fi.

Tammelassa 27.1.2020
Kunnanhallitus