Maastoliikennelain mukainen lupa - Tammelan kunta
Tammelan kunta
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Tarkennettu haku

Maastoliikennelain mukainen lupa

Takaisin artikkelilistaukseen

Maastoliikennelain mukainen lupa

Maastolupapäätös (pdf)

Tammelan ympäristölautakunta on kokouksessaan 17.6.2020 § 53 myöntänyt Istira Oy:lle Janne Siikoselle maastoliikennelain 30 § mukaisen luvan, joka koskee ralliajojen järjestämistä Hykkilän kylässä, tilan 834-404-1-107 Jussila yksityisillä pelto- ja metsäalueilla. Lupa on myönnetty 30.7.2020 – 31.11.2020 väliselle ajalle yhteensä 12 lauantaina ja joinakin arkipäivinä. Yhteensä ajoja saa järjestää korkeintaan 2 päivänä viikossa. Päivittäinen ajoaika on lauantaisin klo 10.00 – 17.00 ja muina päivinä klo 10.00-18.00 välillä.

Kuulutus päätöksestä on nähtävänä 25.6.2020 – 31.7.2020 Forssan kaupungin ja Tammelan kunnan internetsivuilla www.forssa.fi ja www.tammela.fi. ja päätös reittikarttoineen www.forssa.fi > asuminen ja ympäristö > ympäristönsuojelu > nähtävillä olevat asiakirjat.

Muutoksenhaku: Maastoliikennelaki31 § (19.12.2019/1429) tämän lain 30 §:ssä tarkoitettuun kunnan viranomaisen päätökseen saa vaatia oikaisua siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun ottamatta. Jollei muuta näytetä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä (7.) päivänä sen jälkeen, kun asiakirja on annettu postin kuljetettavaksi. Saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan saadun tieto saantitodistuksen osoittamana päivänä. Erillistä tiedoksisaantitodistusta käytettäessä päätöksestä katsotaan saadun tieto todistukseen merkittynä päivänä.

Päätösviranomaisen yhteystiedot:
Tammelan ympäristölautakunta
osoite: Hakkapeliitantie 2, 31300 Tammela
sähköposti: kirjaamo@tammela.fi
puhelinvaihde: 03 41201

Vaatimuksen perusteineen on käytävä ilmi oikaisuvaatimuksesta. Tekijän on allekirjoitettava oikaisuvaatimus.

Lisätiedot: ympäristöpäällikkö Niina Salminen-Åberg puh: 03 4141 5267

Forssassa 24.6.2020

Seudullinen ympäristönsuojelu