Oksjärven leirikeskuksen käyttö- ja järjestyssäännöt

 • Tilavaraukset tulee perua vähintään 2 viikkoa ennen varausajan alkamista. Peruuttamattomista varauksista peritään 50 % hinnasta.
  Leirikeskuksen vuokraaja allekirjoittaa vuokraussopimuksen, mistä ilmenee vuokraajan yhteystiedot ja vastuuhenkilön nimi.
 • Leirikeskuksen varaukset vastaanottaa ympäri vuoden vapaa-aikatoimi. Juhannusviikonloppu vuokrataan erikseen ilmoitettavana ajankohtana.
 • Oksjärven käyttövuorokausi alkaa klo 12.00 ja päättyy klo 12.00.
 • Oksjärven leirikeskuksen koko aluetta tai pelkästään tupa-saunarakennusta vuokrataan erikseen tammelalaisille ja ulkopaikkakuntalaisille yksityisille, järjestöille ja yrityksille hyväksyttyjen käyttökorvausten mukaan. Vapaa-aikatoimella on ensisijainen oikeus varata leirikeskus omaan käyttöönsä.
 • Tilojen vuokraajan ja vastuuhenkilön tulee olla iältään vähintään 21 vuotta vanha.
 • Tilat luovutetaan käyttäjilleen varustuksineen ns. omatoiminta periaatteella. Vuokraukseen sisältyvät kohteet ja varusteet: tupa-saunarakennuksessa ja ruokala-rakennuksessa olevat kalusteet, vuodevaatteet, keittiövälineet ja astiat ja leirikeskuksen piha-alueella pelikentät, vene ja polkuvene. Vuokraukseen ei sisälly nuorisotoimen omat toimintavälineet.
 • Ryhmän saavuttua leirikeskukseen tutustuu vastuuhenkilö leirikeskuksen pelastussuunnitelmaan. Vastuuhenkilö on velvollinen olemaan koko tilaisuuden ajan paikalla.
  Hän tarkistaa tilat ja kalusteet saavuttaessa leirikeskukseen ja ilmoittaa mahdollisista vaurioista tai puutteista vapaa-aikatoimelle viimeistään seuraavana työpäivänä. Hän huolehtii tilaisuuden aikana järjestyksen säilymisestä ja siitä, ettei tiloissa vuokrauksen aikana ole asiattomia henkilöitä. Vastuuhenkilö huolehtii, ettei vuokraussopimuksessa mainittua aikaa ylitetä sekä siitä, että tilat siivotaan tilaisuutta edeltäneeseen siisteystasoon ja järjestykseen. Vastuuhenkilö lähtee tilaisuudesta viimeisenä ja huolehtii ovien lukitsemisesta. Hän tarkistaa, että kaikkien tilojen valot on sammutettu, vesihanat ovat kiinni sekä ikkunat suljettu. Vastuuhenkilö palauttaa avaimen vapaa-aikatoimeen sovittuna ajankohtana.
 • Jos tiloissa jotain rikkoutuu, tieto tapahtuneesta tulee ilmoittaa tilojen vuokraajalle vapaa-aikatoimeen viimeistään seuraavana työpäivänä.
 • Vahinko- ja ilkivaltatapauksissa tilan vuokraajat ovat korvausvelvollisia
 • Mikäli ilmenee teknisiä ongelmia leirikeskuksen käytössä, tulee ottaa yhteyttä kunnan ilta- ja viikonloppupäivystäjään puh. 0500 667 427.
 • Tilat on siistittävä käytön jälkeen samaan kuntoon kuin ne vastaanotettaessa olivat.
  Seuraavat asiat tulee ennen kaikkea hoitaa: pestä ja järjestää astiat, asettaa tuolit ja pöydät paikoilleen, tyhjentää roskakorit ulkona olevaan jätepisteeseen, sijata vuoteet ja imuroida lattiat. Tarkistaa, että puutelineet ovat täynnä puita. Tarvittaessa tuoda lisää puita puuvajasta saunaan ja tupaan.
  Ylimääräisestä siivouksesta laskutetaan 50 euroa.
 • Vapaa-aikatoimen järjestämä toiminta perustuu lasten ja nuorten päihteettömyyteen, joten alkoholin käyttö ja tupakointi tiloissa eivät ole sallittuja!
 • Oksjärven leirikeskuksen läheisyydessä on yksityisiä loma-asuntoja, joten on tarpeen, että hiljaisuus alueella alkaa klo 23.00 ja päättyy klo 06.00.
 • Venettä ja polkuvenettä saa käyttää omalla vastuulla. Pelastusliivejä säilytetään saunan pukuhuoneessa.
 • Värikuulapelin järjestämiselle on kysyttävä erikseen lupa leirikeskuksen tilojen vuokraajalta, vapaa-aikatoimelta.
 • Oksjärven avaimen saa vapaa-aikatoimesta viraston aukioloaikana,
 • ma klo 10.00 – 17.00, ti-pe klo 9.00–14.30. Avaimet on palautettava välittömästi vuokrausajan päätyttyä sovittuun paikkaan. Avaimen hävittyä peritään lukkojen vaihdosta aiheutuvat kustannukset.
 • Vuokranantaja ei ole vastuussa asiakkaan itselleen tai omaisuudelleen aiheutuneista vahingoista. Tammelan kunta ei vastaa kunnasta johtumattomista syistä peruuntuneesta varauksesta.
 • Tammelan kunnan vapaa-aikatoimi voi näiden käyttö- ja järjestyssääntöjen laiminlyönnin seurauksena olla vuokraamatta tiloja toistaiseksi tai kieltää tilojen tulevan käyttöoikeuden.
 • Kunta laskuttaa tilan käyttäjältä tämän aiheuttamat vahingot tai kunnan tehtäväksi jääneet tilan järjestykseen saattamisesta tai siivouksesta aiheutuneet kustannukset sekä ohjeiden laiminlyömisestä tai huolimattomuudesta aiheutuneet muut seuraamukset.
 • Tiloja ei myöskään vuokrata jos edellinen vuokrausmaksu on maksamatta.