Lapset ja Nuoret

Tammelan nuorisopalvelut vastaa laadukkaasti järjestetystä lapsi- ja nuorisotoiminnasta, sekä kannustaa omaehtoiseen toimintaan. Tasapuoliset ja kattavat palvelut, sekä ajanmukaiset tilat edistävät lasten ja nuorten hyvinvointia ja viihtyvyyttä. Laaja-alainen nuorisotyö aktivoi toimimaan ja vaikuttamaan ehkäisten syrjäytymistä. Nuorisopalvelut tekee yhteistyötä eri toimijoiden kanssa ja ammattitaitoinen henkilökunta luo turvallisen kasvuympäristön lapsille ja nuorille.

Tammelan kunta on vuodesta 2016 ollut mukana UNICEFin lapsiystävällinen kunta-mallin toteutuksessa, jossa lapsilla ja nuorilla on hyvä, turvallinen, virikkeellinen ja kannustava kasvu- ja oppimisympäristö. Mallin mukaan kaikkia alle 18-vuotiaita kohdellaan tasa-arvoisesti kunnan asukkaina ja heidät otetaan mukaan palveluiden suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen, sekä päätöksentekoon.

Lasten parlamentti Tammelan kunnassa on syksystä 2012 toiminut Lasten parlamentti, joka varmistaa, että lapsia kuullaan heitä koskevassa päätöksenteossa lain vaatimalla tavalla. Lasten parlamentti kokoontuu 2-4 kertaa vuodessa kiertäen eri kouluilla.  Lasten esille tuomat asiat liittyvät useimmiten koulumaailmaan ja edustajat ovat usein koonneet kokouksiin kehitysehdotuksia koulukavereiltaan.

Nuorisovaltuusto Tammelassa toimii myös nuorisovaltuusto, joka ajaa nuorten asioita ja mielipiteitä kunnan koneistossa eteenpäin. Nuorisovaltuusto on nuorten ääni heitä koskevissa asioissa ja edustajat ovat mukana lautakuntien kokoontumisissa tuomassa nuorten kantaa esille. Nuorisovaltuustolle on tärkeää, että muilla nuorilla on matala kynnys ottaa heihin yhteyttä. Vuonna 2019 nuorisovaltuustossa on 12 jäsentä ja he ovat iältään 14-17 -vuotiaita.

Lue lisää lasten ja nuorten vaikuttamisesta

Lue lisää UNICEFin lapsiystävällinen kunta-mallista