Ehkäisevä päihdetyö

Ehkäisevä päihdetyö

Ehkäisevän päihdetyön tavoitteena on vähentää päihteiden kysyntää, saatavuutta, tarjontaa ja päihdehaittoja sekä edistää terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Ehkäisevä päihdetyö kohdistuu alkoholiin, huumausaineisiin, tupakkaan ja muihin päihtymiseen käytettyihin aineisiin. Lisäksi työn piiriin kuuluvat rahapeliriippuvuus ja muut toiminnalliset riippuvuudet. (Ehkäisevä päihdetyö - Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet - THL). 

Ehkäisevää päihdetyötä toteutetaan vaikuttamalla: 

 • päihteitä koskeviin tietoihin, asenteisiin ja oikeuksiin
 • päihdehaitoilta suojaaviin tekijöihin ja riskitekijöihin
 • päihteiden käyttötapoihin, saatavuuteen, tarjontaan ja haittoihin.

Ehkäisevä päihdetyö Tammelassa

Ehkäisevä päihdetyö on osa kunnan lakisääteistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä ja se perustuu muun muassa ehkäisevän päihdetyön lakiin, alkoholilakiin ja tupakkalakiin. Lain määrittelemäksi kunnan ehkäisevän päihdetyön toimielimeksi on Tammelan kunnassa nimetty Forssan seudun ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöverkosto. 

Yhdyshenkilöverkoston tehtävänä on huolehtia seutukunnallisesta yhteistyöstä, tiedon välittämisestä sekä toiminnan kehittämisestä. Verkosto tukee toiminnallaan kunnissa tehtävää ehkäisevää päihdetyötä mm, viestimällä, tekemällä seutukunnallista yhteistyötä laajasti eri toimijoiden kanssa ja järjestämällä koulutusta kuntalaisille ja työntekijöille. Tammelan kunnassa ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilönä toimii hyvinvointikoordinaattori. 

Forssan seudun kuntien ja FSHKY:n muodostama ehkäisevän päihdetyön tehtävistä vastaava toimielin laati ehkäisevän päihdetyön toimintasuunnitelma EHKÄPÄ:n, joka valmistui huhtikuussa 2019. EHKÄPÄ -suunnitelma ohjaa kuntien toteuttamaa ehkäisevää päihdetyötä. 

EHKÄPÄ-ehkäisevän päihdetyön toimintasuunnitelma

Ehkäisevää päihdetyötä toteutetaan seudulla mm. 

 • Toteuttamalla paikallista alkoholipolitiikkatoimintamallia (PAKKA), joka tähtää alkoholin, tupakan ja rahapelien saatavuuden puuttumiseen
  • Ostokokein
  • päihdetilannekyselyin
  • Tiedottein
  • Suunnittelemalla ja toteuttamalla yhdessä elinkeinon ja viranomaisten kanssa toimenpiteitä alkoholia, tupakkaa ja rahapelejä ohjaavan lainsäädännön toteutumiseen ja haittojen minimointiin.
 • Tarjoamalla päihdeaiheista koulutusta ja tukea ammattihenkilöstölle
 • Tarjoamalla tukea kouluille ja oppilaitoksille lasten ja nuorten kanssa tehtävään päihdekasvatustyöhön
 • Osallistumalla erilaisten tapahtumien ja tempausten järjestämiseen. 

Apua alkoholin, tupakan, nuuskan ja huumeiden käytön ja rahapelaamisen lopettamiseksi

Jos oma päihteiden käyttö mietityttää tai huolettaa, voit ottaa yhteyttä FSHKY:n A-klinikkaan. A-klinikalla hoidetaan erilaisista päihderiippuvuusongelmista kärsiviä ja peliriippuvaisia. Neuvonta-apua tarjotaan myös päihdeongelmaisen läheisille- A-klinikalla toteutetaan opidiriippuvaisten vieroitus- ja korvaushoitoa. 

Muuta päihdetietoa ja -neuvontaa

Suomi.fi Oppaassa neuvotaan miten pääset alkuun oman tilanteesi ymmärtämisessä ja mistä saat tukea ja apua alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden käytön tai rahapelaamisen hallintaan. 

Päihdeneuvonta Valtakunnalliseen maksuttomaan päihdeneuvontaan voit soittaa nimettömästi: puhelin 0800 900 45 (24/7). Palvelusta vastaa Ehyt ry.

Fressis - luotettavaa terveystietoa nuorille Syöpäjärjestöjen ylläpitämä sivusto nuorille. Teemoina mm. tupakka, nuuska ja alkoholi. 

Päihdelinkki Tutkittua tietoa päihteistä. Palvelusta vastaa A-klinikkasäätiö. 

Rahapelaamisen lopettamisen tueksi

Peluurin auttava puhelin ja chat. Voit keskustella mistä tahansa peliongelmiin liittyvästä luottamuksellisesti.

Peluurin Peli poikki -ohjelma, tarjoaa 8 viikon ohjelman, jossa tukenasi on oma terapeutti. Ohjelma sisältää omaa opiskelua, tehtäviä, keskustelufoorumin ja viikoittaiset puhelut terapeutin kanssa. Ohjelman aikana päätät haluatko pistää pelin poikki kokonaan vai laittaa sille rajat.

 

https://www.jokioinen.fi/client/jokioinen/userfiles/ept-logokuva.png

https://www.jokioinen.fi/client/jokioinen/userfiles/ala-valita-tarra801995053-th.png

 

Yhteystiedot

Hyvinvointikoordinaattori
Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö

Tiina Hongisto
0503791189
[email protected]

Etsivä nuorisotyöntekijä
Jaana Kivinen
0503747483
[email protected]