Hyvinvointikuntayhtymästä 1.1.2014 alkaen

Hyvinvointikuntayhtymästä 1.1.2014 alkaen

Tammelan terveysaseman palvelut on tarkoitettu pääsääntöisesti Tammelan kunnan asukkaille. Kiireellisiä peruspalveluja voidaan tarjota Tammelassa tilapäisesti asuville ulkopaikkakuntalaisille, mutta kiireetön jatkohoito tapahtuu kotikunnassa. Ensiavun ja jatkohoidon tarve arvioidaan ja tarvittaessa hoito aloitetaan kaikille äkillisen sairauden vuoksi terveysasemalle hakeutuville.

Terveydenhuoltolain mukaisesti kunnassa pitempiaikaisesti tai toistuvasti asuvalla tai oleskelevalla henkilöllä on oikeus saada hoitosuunnitelmansa mukainen hoito oleskelupaikkakunnalta hoitovastuun säilyessä kotikunnalla. Henkilön tulee esittää kotikuntansa terveyskeskuksesta saamansa kirjallinen hoitosuunnitelma.

Valinnan vapaus on 1.1.2014 laajentunut siten, että henkilö voi valita perusterveydenhuollostaan vastaavan terveyskeskuksen  ja terveysaseman koko maan terveysasemista. Tästä vaihtamisesta on tehtävä kirjallinen ilmoitus sekä sille terveyskeskukselle, jota käyttää, että sille terveyskeskukselle, jonka valitsee. Valinta voi kohdistua samanaikaisesti vain yhteen terveyskeskukseen ja terveysasemaan (kaikkiin terveysaseman palveluihin). Uuden valinnan voi tehdä aikaisintaan vuoden kuluttua edellisestä valinnasta. 

Kaikissa asioissa kehotetaan kuitenkin ensin, mikäli mahdollista, ottamaan yhteyttä puhelimitse terveysasemalle.

Lisätietoja antaa Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä.