Tammelan kunnan talouden tasapainottamistoimenpiteet vuosiksi 2018 - 2020 - Tammelan kunta
Tammelan kunta
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Tarkennettu haku

Tammelan kunnan talouden tasapainottamistoimenpiteet vuosiksi 2018 – 2020

Takaisin artikkelilistaukseen

Tammelan kunnan talouden tasapainottamistoimenpiteet vuosiksi 2018 – 2020

Ohjausryhmän esitys

Tammelan kunnan talouden tasapainottamista varten asetettu ohjausryhmä on kokouksessaan 7.3.2018 hyväksynyt yksimielisesti ehdotuksensa Tammelan kunnan talouden tasapainottamisohjelmaksi vuosille 2018-2020. Talouden tasapainotusohjelman ehdotus on esitelty 7.3.2018 yhteistyötoimikunnalle ja kunnanhallitukselle sekä 8.3.2018 henkilöstölle ja luottamushenkilöille kolmessa tilaisuudessa. Ehdotus talouden tasapainottamiseksi etenee suunnitelman mukaan kunnanhallituksen käsiteltäväksi 12.3.2018 ja edelleen kunnanvaltuustoon 19.3.2018.

Valmistuneella ehdotuksella Tammelan kunnan tasapainottamisohjelmaksi on arvioitu saavutettavan yhteensä 1,7 miljoonan euron säästöt käyttötalouden menoista aikavälillä 2018-2020. Henkilöstövaikutukset koko paketissa ovat 40 henkilötyövuotta. Talouden tasapainotustyön tavoitteeksi asetettiin noin 2 miljoonan euron säästöt kunnan toimintakatteeseen vuosina 2018-2020. Talouden tasapainotuksen lähtökohdaksi asetettiin tavoite saavuttaa säästöt rakenteellisilla sopeuttamiskeinoilla koko kunnan palvelurakenteen kokonaisuudesta.

Tasapainotusohjelmassa yksi keskeinen tavoite oli saada sopeutettua kunnan taloutta niin, että mm. henkilöstön lomautuksilta ja irtisanomisilta vältyttäisiin. Keinovalikoimasta poissuljettiin myös veroprosentin käyttö talouden paikkauskeinona.

Kunnan talouden tasapainottamista varten asetetun ohjausryhmän esitys tasapainottamisohjelmaksi liitteenä.

Ohjausryhmän esitys päivitetään 11.3.2018 mennessä vuoden 2017 tilinpäätöstiedoilla. Päivitetty liite lisätään kotisivuille valmistuttuaan ja  toimitetaan kunnan päätöksentekijöille viipymättä.

Tammela ohjausryhmän esitys 2018-03-23