TIEDOTE: Tietoa koronaviruksesta Tammelan kunnan asukkaille - Tammelan kunta
Tammelan kunta
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Tarkennettu haku

TIEDOTE: Tietoa koronaviruksesta Tammelan kunnan asukkaille

Takaisin artikkelilistaukseen

TIEDOTE: Tietoa koronaviruksesta Tammelan kunnan asukkaille

Tietoa koronaviruksesta Tammelan kunnan asukkaille

[päivitetty 31.3. klo 11]

Hallitus on päättänyt jatkaa koronavirustartuntojen leviämisen hidastamiseksi ja riskiryhmien suojelemiseksi aiemmin päätettyjä rajoitustoimia 13.5.2020 saakka. Linjattujen toimenpiteiden tarkoituksena on suojata väestöä sekä turvata yhteiskunnan ja talouselämän toiminta.


Tammelan kunnan toimenpiteet hallituksen koronaviruslinjausten toteuttamiseksi: 

Tammelan kunta aloittaa kouluruokapakettien jakamisen kaikille halukkaille etäopetuksessa oleville. Paketit sisältävät ruoka-aineet kotona valmistettaviin tai lämmitettäviin aterioihin noin kahdeksi viikoksi kerrallaan.

Koteihin on perjantaina 27.3.2020 lähetetty ruokapakettien tilauskysely Wilman kautta, jossa esi- ja perusopetusikäisten huoltajat ilmoittavat tarpeen ruokapakettiin viestissä olleen linkin kautta.

Varhaiskasvatus ja esiopetus: 

 • Osa varhaiskasvatuksen toimintayksiköistä ja niiden yhteydessä järjestettävästä esiopetuksesta pidetään toiminnassa. Näin turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhemmille työssäkäynti.
 • Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut jätetään perimättä lapsen poissaolon ajalta 13.5.2020 saakka, mikäli huoltajat ovat ilmoittaneet lapsen poissa olosta ennakkoon. Poissaoloilmoitus tehdään sähköiseen asiointiin. Viikon 12 osalta varhaiskasvatuksen asiakasmaksu lapsen poissaolon ajalta jätetään perimättä ilman ilmoitusta.

Koulut: 

 • Koulujen lähiopetus keskeytetään 13.5.2020 saakka, poislukien peruskoulun 1.-3. -luokkien oppilaat voivat saada tarvittaessa opetusta myös lähiopetuksen muodossa. Kouluun ei ole kuitenkaan pakko mennä, vaan myös 1.-3. -luokkalaisia suositellaan vahvasti osallistumaan opetukseen etäopetuksen välityksellä, mikäli mahdollista.
 • Perusopetuksen oppilaille neljännestä vuosiluokasta kymmenenteen opetus järjestetään etäopetuksena ja poikkeuksellisin opetusjärjestelyin lähiopetuksen sijaan.
 • Lähiopetuksen sijaan perusopetuksen järjestäjien opetus ja ohjaus järjestetään mahdollisimman laajalti vaihtoehtoisilla tavoilla, muun muassa etäopiskelua, erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja sekä tarvittaessa itsenäistä opiskelua hyödyntäen.
 • Oppilashuollon palveluiden piiriin kuuluvia koulupalavereita ja tutkimuskäyntejä ei järjestetä poikkeusolojen aikana 13.5.2020 saakka. Kouluterveydenhuollossa perutaan lääkärintarkastukset ja muut terveystarkastukset. Kuraattorit, koulupsykologit ja -terveydenhoitajat ovat tavoitettavissa puhelimitse, sähköpostitse ja Wilman kautta. Opiskelijoilla on edelleen oikeus käyttää kuraattori- ja koulupsykologipalveluita. Palvelut järjestetään mahdollisuuksien mukaan ensisijaisesti etänä. Tarve ja mahdollisuus yksilötapaamisiin kasvotusten mietitään aina erikseen opiskelijan ja/tai huoltajan kanssa.

Koulujen etäopiskelu: 

 • Opiskelu tapahtuu kotoa käsin oppilaiden omia oppikirjoja ja tuttuja oppimateriaaleja käyttäen ja mahdollisuuksien mukaan tietoteknisiä välineitä (tietokonetta tai älypuhelinta) hyödyntäen. Oppilaan velvollisuus on seurata opettajan ohjeita ja tehdä tehtäviä annetussa aikataulussa. Sairaana ei tarvitse opiskella – huoltaja merkitsee sairauspoissaolon entisen tapaan Wilmaan.  
 • Opettaja ohjeistaa tehtävät Wilman kautta. 1.-6. -luokkalaisten huoltaja ohjeistaa lasta opettajan Wilmaan lähettämien ohjeiden mukaisesti. Myös etäopetus verkon välityksellä on mahdollista (luokat 4.-6.). 7.-9. -luokkalaiset katsovat itse Wilmasta opettajien antamat tehtävät. Myös etäopetus verkon välityksellä on mahdollista. Opettajat ovat tavoitettavissa Wilman välityksellä normaalisti. 
 • Jotta oppilaiden oppiminen on mahdollisimman jouhevaa, on toivottavaa, että huoltaja tarkistaa oppilaan tekemiä tehtäviä päivittäin. Alakoulun huoltajien toivotaan myös viikon päätteeksi “kuittaavan” tehtävät tehdyksi. 
 • Jos kotona ei ole tietokonetta, kouluilla on rajallinen määrä laitteita, joita huoltaja voi tulla lainaamaan yhdessä oppilaan kanssa. Alakoululaisille lainataan tabletteja, yläkoululaisille kannettavia tietokoneita. Laitteen noudon voi varata Wilmasta.


Kirjasto, kunnantalo, kunnan järjestämät tilaisuudet ja palvelut sekä seurakunta: 

 • Tammelan kirjasto ja omatoimikirjasto on suljettu 13.5.2020 saakka. Myöskään kirjastoauto ei kulje kulje 13.5.2020 saakka.
 • Tammelan kunnantaloa pidetään suljettuna lähikontaktien vähentämiseksi. Kunnantalon työntekijät ovat siirtyneet etätyöskentelyyn ja heidät tavoittaa puhelimitse (puh. 03 41 201) ja sähköpostilla (etunimi.sukunimi@tammela.fi).
 • Kaikki liikuntatilavaraukset ja kaikki kunnan liikuntapalveluiden ohjatut liikuntaryhmät, yksittäiset kokoustilavaraukset ja Tammelan punttisali pidetään suljettuna 13.5.2020 saakka. Ulkoalueet käytettävissä omatoimiseen liikkumiseen. 
 • Kunnan järjestämät ilta- ja viikonlopputilaisuudet perutaan 13.5.2020 saakka. 
 • Harrastustilat ja -paikat, kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat, vanhusten päivätoiminta, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset sekä ruoka-apu perutaan 13.5.2020 saakka.
 • Jumalanpalvelukset varten ei kokoonnuta kirkkoon. Seurakunta julkaisee kotisivuillaan ja Facebookissa sunnuntain kirkkovuosiaiheisen saarnan ja rukouksen. Jumalanpalveluksen jälkeen kirkko on auki kaksi tuntia omaa hiljentymistä ja rukousta varten. Tänä aikana kirkossa on myös pappi paikalla keskustelua ja sielunhoitoa varten. Siunaustilaisuudet hoidetaan siten, että siunauksessa saa olla paikalla enintään 10 henkilöä. Näitä suositellaan pidettäväksi myös haudalla. Muistotilaisuuksia ei järjestetä, vaan ne siirretään pidettäviksi myöhemmin. Kastetilaisuudet (enintään 10 henkilöä) suositellaan pidettäväksi ensi sijassa kirkossa. Mahdolliset keväälle sovitut avioliittoon vihkimiset ja hääjuhlat siirretään myöhemmin pidettäviksi. Seurakuntatoimisto on auki normaalisti.

Yleinen liikkuminen: 

 • Valtioneuvosto antoi 27.3. kaksi asetusta, joilla otetaan käyttöön ja aletaan soveltaa valmiuslaissa määriteltyjä liikkumisrajoituksia. Rajoitusten aikana Uudenmaan asukkaiden on pysyttävä maakunnan alueella. Muiden maakuntien asukkaat eivät voi käydä Uudellamaalla. Jokaisella on kuitenkin oikeus palata koti- tai asuinpaikkakunnalleen. Vapaa-ajan matkustus ei ole sallittua. Maakuntaa koskevat rajoitukset ovat voimassa 19.4.2020 saakka.
 • Julkisia kymmenen henkilön kokoontumisia rajoitetaan ja suositellaan välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla. 
 • Vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä kielletään. 
 • Ulkopuolisten vierailut hoitolaitoksissa, terveydenhuollon yksiköissä ja sairaaloissa kielletään pois lukien tapauskohtaisesti arvioiden kriittisesti sairaiden ja lasten oireettomat läheiset, saattohoidossa olevien läheiset sekä puoliso tai tukihenkilöt. 
 • Yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan (karanteenia vastaavat olosuhteet), pois lukien kansanedustajat, valtiojohto ja kunnalliset luottamushenkilöt. 
 • Ulkomailta palaavat suomalaiset ja Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt ohjataan kahden viikon karanteenia vastaaviin olosuhteisiin. Lisäksi ulkomailta palaavien tulee sopia työhön paluunsa ajankohdasta ja kahden viikon poissaolosta yhdessä työnantajansa kanssa. 

Sairasta lievät oireet kotona

Jos sinulla on lievän hengitystieinfektion oireita, kuten nuhaa, yskää, kurkkukipua, lihassärkyä tai kuumetta, lepää ja sairasta rauhassa kotona. Pysyttele kotona, kunnes oireet loppuvat.

Tarkoituksena on varmistaa, että vakavista oireista kärsivät saavat hoitoa. Ota yhteyttä terveydenhuoltoon vain, jos sinulle tulee vakavia oireita, kuten hengenahdistusta tai yleistilasi laskee. Ota yhteyttä puhelimitse, jotta tauti ei leviä muihin.

Lue lisää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilta: https://thl.fi/fi/-/sairasta-lievat-oireet-kotona-terveydenhuolto-auttaa-vakavista-oireista-karsivia


Yleistä koronavirustilanteesta Suomessa

Kiinassa käynnistyi alkuvuodesta uuden koronaviruksen COVID-19 aiheuttama pandemia. Suomessa on todettu 1352 laboratoriovarmistettua koronatapausta, joista Kanta-Hämeen alueella 23 (päivitetty 30.3.2020).

Koronavirustilanne Suomessa kehittyy nopeaa vauhtia, ja todettujen tapausten määrä kasvaa päivittäin. Tammelan kunta toimii kansallisten ja alueellisten ohjeistusten mukaisesti sekä tekee aktiivisesti toimenpiteitä tilanteen turvaamiseksi Tammelan alueella. Kunnan valmiutta on nostettu ja koronavirusepidemian aiheuttamiin järjestelyihin on varauduttu. Toimenpiteiden tavoitteena on hidastaa epidemiaa.


Ajankohtaista koronaviruksesta COVID-19 ja yleisiä ohjeita

Koronavirukset ovat joukko viruksia, joita on todettu sekä ihmisillä että eläimillä. Lisätietoja täältä: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19

Uusi koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisara- ja kosketustartuntana lähikontaktissa, kun henkilö yskii tai aivastaa. Lähikontaktilla tarkoitetaan henkilöitä, jotka ovat oleskelleet sairastuneen kanssa kasvokkain tai samassa huoneessa vähintään 15 minuuttia. Paras keino vähentää tartuntoja on tehokas käsienpesu ja yskimishygienia, katso ohjeet Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilta: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/infektioiden-ehkaisy-ja-torjuntaohjeita/kasienpesu-ja-yskiminen

Jokainen meistä voi omalla toiminnallaan vaikuttaa ratkaisevasti koronaviruksen ja muiden flunssavirusten leviämiseen. Huolellinen käsihygienia on yhä paras keino estää infektioiden tarttumista. Suosittelemme, että lieväoireisessakin flunssassa henkilö itse rajoittaisi liikkumistaan siten, ettei hän altista muita sairastamalleen infektiolle. Myös tarpeettomia vierailuja riskiryhmien, kuten ikääntyneiden, luona tulisi välttää. Lisäksi suosittelemme välttämään lähikontakteja edellyttäviä vapaa-ajan harrastuksia.

Mikäli epäilet itselläsi koronavirustartuntaa, toimi näin: ole puhelimitse yhteydessä omaan terveysasemaan tai ilta-aikaan ja viikonloppuisin Kanta-Hämeen keskussairaalan ensiapuun, puh. 03 629 4500. 


Kuntalaisten ja kunnan työntekijöiden ohjeistus ja tiedottaminen

Tammelan kunta seuraa aktiivisesti koronavirustilannetta. Kunta päivittää kuntalaisia ja kunnan työntekijöitä koskevia ohjeistuksia aktiivisesti. Ajankohtaisesta tilanteesta tiedotamme säännöllisesti Tammelan kunnan kotisivuilla ja somekanavissa.


Mistä löydät lisätietoja?

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri kokoaa tiedot sairastuneiden määrästä päivittäin verkkosivuilleen osoitteeseen https://www.khshp.fi/palvelut/ensiapu/ajankohtaista-koronaviruksesta/ 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilta saat kattavasti tietoa koronaviruksesta.

THL:n ajankohtaiset tiedot:  https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19 

Tietoa taudista: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19  

Usein kysyttyä koronaviruksesta: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/usein-kysyttya-koronaviruksesta-covid-19