TIEDOTE: Tammelan uusi metsänhoitosuunnitelma vaalii luonnon monimuotoisuutta ja kestävän kehityksen periaatteita – kokeiluun jatkuvan kasvatuksen menetelmä - Tammelan kunta
Tammelan kunta
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Tarkennettu haku

TIEDOTE: Tammelan uusi metsänhoitosuunnitelma vaalii luonnon monimuotoisuutta ja kestävän kehityksen periaatteita – kokeiluun jatkuvan kasvatuksen menetelmä

Takaisin artikkelilistaukseen

TIEDOTE: Tammelan uusi metsänhoitosuunnitelma vaalii luonnon monimuotoisuutta ja kestävän kehityksen periaatteita – kokeiluun jatkuvan kasvatuksen menetelmä

 

Tammelassa päätettiin keskiviikkona 19.2.2020 kunnan metsänhoitosuunnitelmasta ajalle 2019-2028. Suunnitelman tavoitteena on vaalia luonnon monimuotoisuutta ja kestävän kehityksen periaatteita. Samalla huomioidaan luonnon virkistyskäyttöön liittyvät mahdollisuudet.

Harvennus- ja uudistushakkuita – nuoret kasvatusmetsät hiilinieluiksi

Lounais-Hämeen Metsähoitoyhdistyksen laatima metsänhoitosuunnitelma oli Tammelan teknisen lautakunnan käsiteltävänä keskiviikkona 19.2.2020. Tekninen lautakunta hyväksyi metsäsuunnitelman päätösehdotuksen mukaisesti.

Tammelan varttuneiden kasvatusmetsien ja uudistuskypsien metsien määrät ovat lisääntyneet edelliseltä suunnitelmakaudelta (2009-2018). Uuden metsänhoitosuunnitelman mukaan valtaosa Tammelan metsien hakkuista tulee olemaan harvennushakkuita, yli 20 hehtaaria vuodessa. Uudistushakkuita on 5-6 hehtaaria vuodessa. Raivaussahatyötä on noin 57 hehtaaria vuodessa.

Suurin osa uuden suunnitelmakauden päätehakattavista metsistä on vanhoja kuusikoita ja osa ylispuiden poistoja. “Pääosa Tammelan metsien harvennushakkuista tulee liittymään vanhoihin kuusimetsiin ja pienin osa ensiharvennuksiin. Näin voimme vaalia nuorempia kasvatusmetsiämme hiilinieluina”, kertoo Tammelan tekninen johtaja Hannu Jalava.

Metsänhoitoa jatkuvan kasvatuksen menetelmällä

Kokouksessa hyväksyttiin, että osaa Tammelan metsäalueista tullaan kokeiluluontoisesti hoitamaan jatkuvan kasvatuksen menetelmällä, jossa suositaan poimintahakkuita ja pienaukkohakkuita. Jatkuvan kasvatuksen kohteiksi esitettiin Lintumaan ja Urheilupuiston tiloille sijoittuvaa aluetta, jonka yhteispinta-ala on 15 hehtaaria. Jatkuvan kasvatuksen menetelmän sekä poimintahakkuiden lisäämisen nähdään soveltuvan erityisesti niille alueille, joilla on merkittävää virkistys- ja luontoyrittäjäarvoa.

Metsänhoitosuunnitelmaan sisältyy lisäksi selvitys Tammelan mahdollisista Metso-kohteista. Metso-ohjelman tavoitteena on turvata Etelä-Suomen metsien monimuotoisuutta, ja sen kautta voidaan esittää metsiä suojelualueiksi. Alueiden tulee täyttää suojelukriteerit. Tammelassa Metso-alueita selvitetään uuden suunnitelmakauden aikana.

Kestävä kehitys osana Tammelan metsien virkistyskäyttöä ja luontomatkailua

Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja hiilinielujen vaaliminen ovat konkreettisia toimia, joilla Tammelan kunta tukee jatkuvan kasvun periaatteita. Ekologisiin arvoihin liittyy lisäksi taloudellisia mahdollisuuksia: “Metsiemme välitön hyöty syntyy puukaupoista, mutta välillisesti merkittävä osa tulee luontomatkailusta”, toteaa Kalle Larsson.

Tammelan uudessa metsänhoitosuunnitelmassa huomioidaan niin ikään metsien virkistys- ja retkeilykäyttö. Tähän kuuluu metsäalueiden hoitaminen luonnonmukaisin ja kestävin menetelmin. Samalla voimme ylläpitää ja lisätä Tammelan houkuttelevuutta luontomatkailun saralla”, Larsson lisää.

 

Lisätietoa:
Hannu Jalava
Tekninen johtaja
hannu.jalava@tammela.fi
050 521 9962

Kalle Larsson
kunnanjohtaja
kalle.larsson@tammela.fi