TIEDOTE: Tammelassa lapset oppivat vuorovaikutuksen, luovuuden ja leikin avulla – varhaiskasvatuksen työntekijät mukana leikissä - Tammelan kunta
Tammelan kunta
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Tarkennettu haku

TIEDOTE: Tammelassa lapset oppivat vuorovaikutuksen, luovuuden ja leikin avulla – varhaiskasvatuksen työntekijät mukana leikissä

Takaisin artikkelilistaukseen

TIEDOTE: Tammelassa lapset oppivat vuorovaikutuksen, luovuuden ja leikin avulla – varhaiskasvatuksen työntekijät mukana leikissä

Tammelan kunta on saanut Opetushallituksen valtionavustusta varhaiskasvatuksen positiivisen diskriminaation edistämiseksi vuosille 2019-2020. Hankkeen tavoitteena on kehittää varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria ja toimintaympäristöä, jotta lapsille luotaisiin yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua ja oppia. Tarkoituksena on mahdollistaa lasten oppiminen ryhmäkohtaisesti sekä toisten lasten ja aikuisten kanssa. Hankkeeseen kuuluvia kasvatusmenetelmiä ovat vuorovaikutus- ja sosiaalisten taitojen opettaminen, itsesäätelyn tukeminen ja taiteelliseen ja luovaan ilmaisuun kannustaminen.

Leikkiminen osana varhaiskasvatusta

Leikkiminen on keskeinen osa hanketta. “Lapselle on luontaista oppia leikkien, ja samalla hän oppii oppimaan”, kertoo Tammelan varhaiskasvatuksen johtaja Paula Laakso. “Leikkiessä oppii toimimaan erilaisten ihmisten kanssa. Leikit lisäävät vuorovaikutusta.”

Tammelan varhaiskasvatuksessa leikkiminen on ohjattua ja pedagogista, mikä noudattaa varhaiskasvatussuunnitelman perusteita. “Keskustelemalla ja leikkimällä lasten kanssa aikuiset oppivat tuntemaan lasten ajatusmaailmaa ja tukemaan lasta omalla kehitystasollaan”, Laakso muistuttaa. “Jotta voimme kehittää lasten leikkitaitoja, meidän varhaiskasvatuksen työntekijöiden tulee heittäytyä leikkiin mukaan. Aikuinen voi rikastaa lapsen ajattelua, kuitenkaan johdattelematta lasta liikaa.” 

Yhteistyötä varhaiskasvatuksen edistämiseksi

Leikkipedagogiikan ja leikkiympäristön kehittämiseksi Tammelan kunta tekee yhteistyötä Hannelandian varhaiskasvatuksen kouluttaja Hanne Nymanin kanssa. Paula Laakso näkee Tammelan hyötyvän yhteistyöstä: “Hanne on perehtynyt leikilliseen varhaiskasvatukseen ja siihen, miten leikin kautta tarjoamme lapsille perinteisesti toteutettuja toimintatuokioita. Leikin kautta voi toteuttaa varhaiskasvatussuunnitelman mukaista pedagogiikkaa, antaen lapsille mahdollisuuden kehittyä leikkien.”

Hanne Nyman vierailee Tammitarhan päiväkodissa 30.9.-4.10.2019 ja päiväkoti Taikatassun Maahisissa viikolla 3 ensi vuoden puolella. Vierailujen aikana kehitetään yhdessä henkilöstön kanssa leikkiympäristöjä, leikkikasvatusta ja aikuisen roolia leikissä. Paula Laakso sanoo, että tällaista Tammelassa ei ole aikaisemmin ollut. “Tämä on aika uutta myös muuallakin varhaiskasvatuksessa. Joitakin kuntia on jo mukana, mutta kuljemme ensimmäisten joukossa. Se on Tammelalle hyvä asia.”

Lisätietoja:

Paula Laakso  

Tammelan varhaiskasvatusjohtaja

Puh: 050 372 2267

paula.laakso@tammela.fi