TIEDOTE: Tammelassa toteutuvat UNICEF:n lapsiystävällinen kunta -mallin arvot - Tammelan kunta
Tammelan kunta
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Tarkennettu haku

TIEDOTE: Tammelassa toteutuvat UNICEF:n lapsiystävällinen kunta -mallin arvot

Takaisin artikkelilistaukseen

TIEDOTE: Tammelassa toteutuvat UNICEF:n lapsiystävällinen kunta -mallin arvot

Tammelalle myönnettiin UNICEF:n lapsiystävällinen kunta -tunnus vuonna 2018. Kunnassa on tehty aktiivista kehittämistyötä lasten oikeuksien edistämiseksi jo neljän vuoden ajan. Tunnustuksena tästä Tammela palkitaan Kunteko-gaalassa tänään keskiviikkona 20.11.2019 lasten ja nuorten huomioimisesta osana kunnan palveluja.

Tavoitteena lasten oikeuksien kehittäminen

Vuonna 2015 Tammelassa lähdettiin kehittämään palveluita ja palveluprosesseja niin, että lasten oikeudet toteutuisivat parhaalla mahdollisella tavalla. Tammelasta haluttiin tehdä lapsiystävällinen kunta UNICEF:n ohjaaman mallin pohjalta. “Kehittämisellä halusimme saada aikaan suojaavia tekijöitä tammelalaisten lasten ja nuorten elämään”, kertoo Emmi Romppainen, lapsiystävällinen kunta -hankkeen koordinaattori.  

Toiminnan suunnittelu on ollut alusta asti pitkäjänteistä. Ajatuksena oli, että mitä paremmin lasten ja nuorten palveluja kehitetään ennaltaehkäisevästi ja oikea-aikaisesti, sitä paremmin he voivat myös tulevaisuudessa. Kehitystyö käynnistettiin UNICEF:n mallien mukaisesti tilannekartoituksella ja koordinaatioryhmän perustamisella. Työhön on osallistunut poikkihallinnollisesti kaikki kunnan palvelualueet sekä myös kunnan lapsia ja nuoria.

Hankkeen keskiössä on ollut lasten ja nuorten osallisuuden systemaattinen lisääminen. Tavoitteina on ollut lasten ja nuorten oman toimijuuden kasvattaminen ja heidän hyväksyminen osaksi palveluiden suunnittelua ja toteuttamista. “Näin olemme voineet kehittää Tammelan päätöksentekoa UNICEF:n lapsiystävällisen kuntamallin sekä YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen pohjalta”, sanoo Romppainen.

Kehitystyö on tuottanut tulosta

Kunta ja maakunta-alan kehittämisohjelma Kunteko palkitsee Tammelan kunnan kehittämistyöstään lapsiystävällisenä kuntana Kunteko -gaalassa keskiviikkona 20.11.2019. Samana päivänä vietetään YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen 30-vuotisjuhlapäivää.

Suurimpia saavutuksia kehittämistyössä ovat olleet lasten ja nuorten osallisuuden ymmärtäminen ja sen arvon tunnustaminen osana kunnan palveluja ja toimintaa. “Lapsenoikeuksille perustuva kehittämistyö on nyt osa kuntamme strategiaa, ja se ohjaa myös kunnassamme tehtäviä rekrytointeja. Lapset ja nuoret nähdään selkeämmin tasavertaisina kuntalaisina, ei vain tulevaisuuden kuntalaisina”, linjaa Romppainen.

Lisäksi Romppainen näkee Lapsiystävällinen kunta -mallin pitkäaikaisia vaikutuksia: “Jos lapset ja nuoret kokevat oman toimijuutensa ja mahdollisuuksiensa tulla kuulluksi vahvistuvan, on meillä kuntana myös suurempi todennäköisyys saada pidettyä heidät kuntamme asukkaina tulevaisuudessakin.”

Tammela on sitoutunut jatkamaan lapsiystävällisenä kuntana

Tammelan kunta aikoo hakea UNICEF:n lapsiystävällinen kunta -tunnukselle jatkoa ajalle 2020–2022. Lisäksi Tammelassa on sitouduttu edistämään lapsenoikeuksia myös kunnan päätöksenteossa, hallinnossa ja palveluissa.

Romppainen pitää suuntaa positiivisena: “Olemme päättäneet ottaa käyttöön lapsivaikutusten arviointi -menettelyn. Sen avulla varmistetaan lasten äänen kuuluminen heitä itseään koskevissa palveluissa sekä lapsen oikeuksien mahdollisimman hyvä toteutuminen lapsia ja nuoria koskevassa päätöksenteossa.”

Tammelan kunta on mukana myös Sosiaali- ja terveysministeriön lapsibudjetointi-kehittämistyössä. Siinä tähdätään siihen, että lapsen oikeus riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista näkyisi konkreettisesti kunnan talousarviossa.

“Nämä kehityslinjat ovat suotuisia. Lapsiystävällisyys on ajattelutavan muutos, jonka kautta voimme pitää lapset ja nuoret kehittämistyön keskiössä”, Romppainen sanoo.

Lisätietoja:

Emmi Romppainen

Tammelan kunta

Lapsiystävällinen kunta -koordinaattori

03-4120 424, 050 379 1189

emmi.romppainen@tammela.fi