Palkkatukityöllistäminen

Palkkatukityöllistäminen

Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu tuki, jota TE-toimisto voi käytettävissään olevien määrärahojen puitteissa myöntää työnantajalle palkkauskustannuksiin.

Palkkatukea voidaan myöntää sekä toistaiseksi olevaan että määräaikaiseen työsuhteeseen, oppisopimuskoulutukseen ja myös osa-aikaiseen työhön. Palkkatuen määrä on työttömyyden kestosta riippuen 30 prosenttia, 40 prosenttia tai 50 prosenttia palkkauskustannuksista. Palkkatukea voivat saada kunnat, seurakunnat, yhteisöt, yksityiset ja yritykset, joten selvitä palkkatukioikeutesi TE-toimistosta ja muista mainita työtä hakiessasi palkkatuen mahdollisuudesta työnantajalle.

Tammelan kunta työllistää pitkäaikaistyöttömiä palkkatuella kunnan eri osastoille ja INTRO-työpajalle tai edelleen sijoittaa sopimuksella työntekijän työskentelemään yrityksiin tai yhdistyksiin.

Palkkatukea haetaan TE-toimistosta. Työsuhde ei ole saanut alkaa ennen palkkatuen myöntämistä.