Yrityspalvelut

Tammelassa toimitaan aktiivisesti paikallisten yritysten toimintaedellytysten parantamiseksi. Kunnassa yrityspalveluista vastaavat kunnanjohtaja.

Yrityspalvelut kattavat niin alkavien yrittäjien neuvonnan, sijoittumispalvelut kuin toimivien yrittäjien kehittämistarpeetkin. Ota rohkeasti yhteyttä kunnanjohtajaan kaikissa yritystoimintaan liittyvissä asioissa.

Yhteistyömme paikallisten yrittäjien kanssa on tiivistä. Tammelan Yrittäjät ry on aktiivisesti mukana suunnittelemassa kunnan elinvoimaan liittyviä asioita yhteistyössä kunnan kanssa. Järjestämme yhdessä Tammelan Yrittäjien kanssa yrittäjille joka toinen kuukausi toteutettavat Yrittäjien Aamukahvit, jotka tarjoavat hyvän tilaisuuden kunnan ja yrittäjien vuoropuheluun. Kunta on mukana monenlaisissa yrittäjyyttä ja elinvoimaa tukevissa yhteistyöverkostoissa ja hankkeissa.


Vetovoima, tasokas asuminen ja yrittäjyys -strateginen kehittämisohjelma

Tammelassa on laadittu kunnan strategian pohjalta poikkihallinnollinen kehittämisohjelma Vetovoima, tasokas asuminen ja yrittäjyys. Tammelan kunnanvaltuusto on hyväksynyt kehittämisohjelman ja sen toteutumista seurataan.

Lisätietoja

Talous- ja hallintojohtaja
Jenny Saarela
050 599 1140
[email protected]
 

Tammelan Yrittäjät ry