Vanhusneuvosto

 

Kuntalain § 27 mukaan ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi
kunnanhallituksen on asetettava vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Vanhusneuvosto voi olla
useamman kunnan yhteinen.

Kunnanhallitus on kokouksessaan 18.12.2017 § 383 hyväksynyt Tammelan vanhusneuvoston toimintasäännöt: lataa (pdf).

Tammelan vanhusneuvosto 1.6.2019-31.5.2021:
Eläkeliiton Tammelan yhdistys ry Kaija Palomäki (varajäsen Sirkka Siikonen) ja Pirkko Sahlberg-Vainio (varajäsen Ilkka Niemi)
Forssan seudun Reuna-Tules ry ja Forssan seudun Sydänyhdistys ry Marianne Suomi (varajäsen Jukka Mansikkaniemi)
Sotainvalidien Veljesliitto Tammelan osasto ry Keijo Virtanen (varajäsen Anssi Jaakkola)
Suomen Punainen Risti Tammelan osasto Anne Nummimäki (varajäsen Sirkka-Liisa Leponiemi)
Tammelan Eläkkeensaajat ry Riitta Laajalehto (varajäsen Anneli Mikkola)
Tammelan Vanhusten Tuki ry Sirpa Romu (varajäsen Sanna Seppänen)
Tammelan sotaveteraanit Seppo Ali-Lekkalan (varajäsen Jaakko Pietilä)
Tammelan seurakunta Sari Terham (varalla Timo Leinonen)
Sihteeri Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä/vanhuspalvelut Maikki Karhu-Torkkel
Tammelan kunnanhallituksen edustaja Olli-Pekka Jasu (varajäsen Eero Pura)

Vanhusneuvoston pöytäkirjat:

8.2.2021 vanhusneuvoston kokouksen pöytäkirja

30.3.2021 vanhusneuvoston kokouksen pöytäkirja