Kuntouttava työtoiminta

Tammelan kunta järjestää kuntouttavaa työtoimintaa Intro-työpajalla, kunnan eri osastoilla, seurakunnassa tai yhdistyksissä. Kuntouttavaa työtoimintaa säätelee laki kuntouttavasta työtoiminnasta. Kuntouttava työtoiminta räätälöidään asiakkaalle hänen tarpeidensa mukaisesti ja tavoitteena on työkyvyn ylläpitäminen ja edistäminen. Työtoimintaa voidaan järjestää 1-4 päivää viikossa 4-8 tuntia päivässä. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistumiseen vaaditaan aktivointisuunnitelman teko TE-toimiston, sosiaalityöntekijän ja asiakkaan kesken. Suunnitelmassa sovitaan työtoimintaan osallistumisesta. Asiakas ei ole työsuhteessa kuntaan ja saa osallistumisesta työtoimintaan työmarkkinatuen tai työttömyysetuuden lisäksi 9 € ylläpitokorvauksen osallistumispäiviltä. Jos olet kiinnostunut kuntouttavasta työtoiminnasta, ota yhteys Hykyn sosiaalityöntekijään tai suoraan INTRO-työpajalle.