Työllistäminen kuntaan

Kunta työllistää tammelalaisia työttömiä vuosittain asiaa varten varatun määrärahan ja kunnanhallituksen hyväksymän työllistämissuunnitelman perusteella. Ehtona työllistämiselle on työvoimaviranomaisen myöntämä palkkatuki.