Työllistämisen kuntalisä

Kunta myöntää yhdistyksille ja järjestöille tammelalaisen työttömän työllistämistä varten kuntalisää vuosittain asiaa varten varatun määrärahan ja kunnanhallituksen hyväksymän työllistämissuunnitelman perusteella.

Lisätietoja kunnanjohtaja Kalle Larsson 0400 695679.